Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over elkaar?

Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over elkaar? De resultaten van het nationaal onderzoek naar de 'grootste grieven' tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (aannemers) zijn gepresenteerd op 10 mei 2017 tijdens het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren van CROW. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? En wat kunt u daarmee?

Achtergrond

Willen we de verhoudingen in de bouw- en infrasector verbeteren, dan is het belangrijk om te weten hoe opdrachtgevers en aannemers over elkaar denken. Wat zijn hun grootste grieven? Op welke punten zijn ze juist positief over elkaar? CROW deed onderzoek naar de relatie tussen opdrachtgevers en aannemers vanuit drie invalshoeken:

  • Vragen over de veranderingen die worden nagestreefd door ondertekenaars van de Marktvisie.
  • Vragen over het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtgevers en aannemers.
  • Vragen over de vele clichés die bestaan over (en tussen) beide partijen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek geven aanknopingspunten voor discussie én verbetering binnen de sector. De resultaten zijn inzichtelijk via een video (over de vijf grootste grieven van zowel opdrachtgevers als aannemer), een presentatie (een samenvatting en opvallende feiten) en een detailrapportage (als u precies wilt weten hoe opdrachtgevers en aannemers over elkaar denken).

Bruikbaar

CROW ziet dit onderzoek als graadmeter voor het onderlinge vertrouwen tussen partijen (opdrachtgevers en aannemers). Waar staan we nu? Waar zitten de verbeterpunten? De onderliggende informatie kan partijen helpen om het vertrouwen te vergroten. Bespreek de resultaten bijvoorbeeld intern binnen uw organisatie (lunchmeeting?). Of met uw samenwerkingspartner (bouwoverleg?). Herkent u de resultaten? Hoe kunt u het onderlinge vertrouwen verbeteren? Het onderzoek biedt genoeg aanknopingspunten voor een goed gesprek.

Meer weten?

Heeft u vragen over het onderzoek? Stuur een mail naar niels.vanommen@crow.nl. Interesse in een terugblik op het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2017 in Amersfoort? Bekijk de congrespagina.
 

Terug naar 'Aanbesteden'
Submenu openen

Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over elkaar?

Scroll naar boven