RAW en EMVI

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, kan EMVI – Gunnen op waarde prima in combinatie met RAW worden toegepast.

  • Enerzijds kunnen in een RAW-bestek kwaliteitsaspecten worden opgenomen die ingaan op het proces en uitvoering van het werk (zoals bijvoorbeeld planning, communicatie, duurzaamheid en risicomanagement)
  • Anderzijds kan de aanbesteder varianten toestaan op een gedeelte van het RAW-bestek. Als aanbesteder moet je vermelden in je aanbestedingsstukken of je varianten toestaat, waaraan deze minimaal moeten voldoen en hoe deze moeten worden ingediend. Gunning op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding ligt dan voor de hand.

Aanbesteders kunnen de gehanteerde kwaliteitscriteria vermelden:

  • in de bekendmaking
  • in de aanbestedingsleidraad

Heeft u vragen? Onze klantenservice helpt u graag verder.

Scroll naar boven