Duurzaam inkopen

Wat betekent duurzaam inkopen voor de aanleg van een nieuwe rotonde of voor de onderhoud van asfaltwegen? Hoe maak je duurzaam inkopen concreet in de praktijk? Lees wat CROW voor u kan betekenen.
Duurzaam inkopen houdt in dat organisaties bij inkopen en aanbestedingen rekening houden met milieu- en sociale aspecten. De duurzaamheidscriteria hebben betrekking op 45 productgroepen die door VROM zijn vastgesteld, waarvan vijftien voor de grond-, weg- en waterbouw. CROW heeft bepalingen gemaakt die kunnen worden opgenomen in uw RAW-bestek als het gaat om duurzaam inkopen.
Ontdek de cursussen die wij je te bieden hebben op het gebied van aanbesteden. Want ken jij de basisprincipes van inkoop of aanbesteden? En weet je hoe je opdrachtnemers of opdrachtgevers in de bouw- en infrasector tijdens een project beoordeelt? 
Je leert dit en meer tijdens één van onze cursussen.
De CO2-Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. Ook stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht op het duurzamer maken van de spoor-, grond-, weg- en waterbouw. Duurzaam GWW kiest voor een aanpak die op alle fases in een aanbestedingsproces aangrijpt en die ruimte biedt aan duurzame innovatie.

Uitgelicht

Nieuws


Toon alles
Scroll naar boven