CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. Ook stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten.
De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit kan voordeel bij gunning opleveren.
In de Handreiking is het wettelijk kader te vinden voor het gebruik van het kwaliteitscriterium. In het Handboek staan de beoordelingsmethodiek en het certificeringschema in detail beschreven.
CROW is verantwoordelijk voor de uitrol van de CO2-Prestatieladder naar decentrale overheden in de GWW en SKAO is verantwoordelijk voor zaken die betrekking hebben op de ladder: de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema en de verbreding van deelnemende sectoren.

Voorwaarden, tarieven en opdrachtgevers

De CO2-Prestatieladder is een initiatief uit de markt, niet gedragen door subsidie of overheidsinzet. Het principe van de ladder is dat alle betrokken bedrijven en organisaties de ladder gezamenlijk financieren.

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven