Begrippenlijst

Begrip Omschrijving
2,5/3/4G Afkortingen voor diverse generaties van mobiele telecommunicatiestandaarden
ACC/Adaptive Cruise Control Systeem dat automatisch de snelheid van een auto regelt door deze af te stemmen op de snelheid van de voorliggers
AEBS Advanced Emergency Braking System, systeem dat automatisch remt bij een dreigende botsing
Automatisch rijden Automatisch rijden is het rijden in een auto waarbij de auto zichzelf bestuurt en alle rijtaken van de bestuurder overneemt. De auto is in staat zelf te sturen, te versnellen, te remmen en verkeerssituaties in te schatten.
Automatische/geautomatiseerde auto Auto neemt rijtaken over van bestuurder
Autonoom Zelfhandelend zonder invloed van buitenaf
Autopilot Benaming voor de functie waarin een auto volledig zelfstandig zijn weg vervolgt
C-ITS Cooperative Intelligent Transport System, verzamelterm voor systemen waarbij intelligente auto's onderling en met de wal communiceren
Computer vision Systeem om objecten automatisch te herkennen
Connected Drive Ritsysteem waarbij een auto via een mobiele verbinding in contact staat met internet, een walsysteem of een verkeerscentrale
Connected rijden Connected rijden is rijden in een auto waarin apparatuur/toestellen aanwezig zijn die verbonden zijn met andere apparatuur in de auto en/of met apparatuur en diensten buiten de auto (internet, TMC). Hierdoor kan een gegevensstroom worden gegenereerd over onder andere locatie, snelheid, accuspanning, oliepeil en benzineverbruik.
Coöperatief rijden Coöperatief rijden is wanneer auto's onderling of met de infrastructuur communiceren en samenwerken om de doorstroming te bevorderen.
Cruise Control Cruisecontrol (snelheidsregelaar) is een uit de auto-industrie afkomstig middel om de snelheid van een auto vast te zetten, zodat men zelf geen gas hoeft te geven.
DAB Digital Audio Broadcasting (DAB, soms ook aangeduid met Terrestrial Digital Audio Broadcasting of T-DAB) is een Europees systeem dat sinds 1993 gedigitaliseerde radiouitzendingen mogelijk maakt, als alternatief voor analoge radiosignalen.
DSRC Dedicated short range communication, standaard voor communicatietechnologie op korte afstand
Dutch Roads voor ZRA Dutch Roads voor ZRA, een samenwerkingsverband tussen CROW, Rijkswaterstaat, Connekt en Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders
EMC-test Elektromagnetische Compatibiliteit-test, analysemethode waarmee de invloed van storingen door andere elektrische of elektronische apparaten wordt beschreven.
FMEA Failure Modes and Effects Analysis, analysemethode die de kans op falen (en de gevolgen daarvan) van een product beschrijft, inclusief de maatregelen om dit falen te voorkomen.
Geautomatiseerd rijden Geautomatiseerd rijden is rijden in een auto waarbij een of meer rijtaken overgenomen worden door de auto. Hierin kan een onderverdeling worden gemaakt door te kijken naar de mate van automatisering van de rijtaak en de rol (verantwoordelijkheid) van de bestuurder (iMobility forum 2013). Hierbij kun je een onderscheid maken tussen rijtaakondersteuning en automatisch/geautomatiseerd.
GPS Global Positioning System is de commerciële naam voor een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 werd ontwikkeld voor gebruik door de strijdkrachten van de Verenigde Staten.
Hoog geautomatiseerde auto Auto waarbij veel, zo niet alle, rijtaken door een automatisch werkend systeem worden uitgevoerd
ITS Intelligent Transport System, verzamelterm voor systemen die gebruikmaken van intelligente auto's
Lane Departure Warning Waarschuwingssysteem dat de bestuurder van een auto waarschuwt als hij niet in zijn rijstrook blijft rijden
Lidar LIDAR (LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van  laserpulsen
OEM Original Equipment Manufacturer (OEM) is een bedrijf dat producten levert ten behoeve van een merkleverancier. De merkleverancier verwerkt het product in eigen producten alsof het een eigen fabricaat is.
Park assist Systeem waarmee auto's automatisch kunnen fileparkeren
Platooning Het op korte afstand achter elkaar rijden van twee of meer auto's (in een peloton)
Radar Een radar (RAdio Detection And Ranging) is een installatie die gemaakt is om met behulp van radiogolven de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen) in de lucht, te land of ter zee.
RDS Het Radio Data Systeem of RDS is een communicatiestandaard van de European Broadcasting Union, waarmee digitale informatie wordt meegestuurd met een conventioneel FM-radiosignaal, onmerkbaar voor de luisteraar.
Rijtaakondersteuning Auto adviseert bestuurder bij keuzes betreffende de rijtaak
Robotauto Auto's zonder stuur, die volledig automatisch en zonder communicatie met derde systemen hun weg vervolgen
SAE-Level Een door de Society of Automotive Engineers beschreven niveau van automatisering van auto's
TMC Traffic Message Channel of TMC is een radiosignaal dat kan worden meegezonden door gebruik te maken van de RDS-techniek.
USP Unique Selling Point
V2I Vehicle to Infrastructure communication, een systeem ontworpen om de communicatie tussen voertuigen en walapparatuur te regelen.
V2V Vehicle-to-vehicle (V2V) communications, een systeem ontworpen om de communicatie tussen twee voertuigen te regelen.
V2X Vehicle-to-many, een systeem dat de communicatie regelt tussen een voertuig en vele andere devices
Wifi-p Wifi-P is een speciaal voor voertuigen aangepaste versie van het wifi-signaal dat gebruikmaakt van de 5,9 GHz band, waardoor communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuig en walapparatuur mogelijk is.
ZRA Zelfrijdende auto

© Copyright 2014 CROW