Testen

Zelfrijdende auto's bieden veel voordelen, maar voordat zij gemeengoed worden op de Nederlandse wegen moeten er zaken worden uitgezocht. Hierbij wordt de lijn gevolgd van “Learning by doing”, door praktijkproeven op de openbare weg mogelijk te maken. Dit kan niet zomaar. Allereerst zal een zelfrijdende auto onderworpen worden aan testen op afgesloten terreinen, zoals de testbanen in Lelystad of het TT-circuit in Drenthe. Ten tweede moet de Dienst Wegverkeer (RDW) haar toestemming geven. Hiervoor is een ontnemingsprocedure ontwikkeld. Pas na een positief besluit mag een zelfrijdende auto de weg op.

© Copyright 2014 CROW