Aansprakelijkheid

Het ministerie van IenM is bezig met het testen van de zelfrijdende auto. De vraag is gerezen wat dit betekent voor de (risico-)aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Immers zelfrijdende auto’s zullen mogelijk gebruik maken of zelfs afhankelijk zijn van de fysieke infrastructuur (speciale belijning of sensoren) en van wegkantapparatuur (auto-infrastructuur communicatie). Onduidelijkheid over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder kan er toe leiden dat sommige wegbeheerders het zekere voor het onzekere nemen en het testen van dergelijke auto’s op de onder hun beheer zijnde wegen afwijzen.

De bedoeling is dat door een analyse van de betreffende wetgeving de consequenties en risico’s voor de wegbeheerder worden aangegeven. En wat de mogelijkheden zijn om deze risico’s te verminderen of zelfs weg te nemen.

© Copyright 2014 CROW