Over de Taskforce

Rijkswaterstaat, netwerk Connekt en CROW hebben het initiatief genomen om wegbeheerders te ondersteunen bij testaanvragen.

Hiervoor is de Taskforce Dutch Roads voor zelfrijdende auto’s in het leven geroepen die:

  • maximale service en een uniforme behandeling biedt aan aanvragers van testen of ontwikkelaars van zelfrijdende voertuigen
  • de unique selling points van de Nederlandse infrastructuur uitdraagt om nog meer aanvragers te trekken zoveel mogelijk kennis en ervaring uitwisselt zodat
    • de toelating van zelfrijdende voertuigen veilig en effectief gebeurt
    • wegbeheerders steun krijgen bij testen met zelfrijdende voertuigen op hun wegen
  • partijen aan de wegkant een platform biedt om mee te liften op de aandacht die Dutch Roads voor zelfrijdende auto’s trekt en hen laat voorsorteren op ontwikkelingen
  • initiatieven van wegbeheerders versterkt en versnelt door kennis te delen en te borgen tussen wegbeheerders en andere partijen
  • de aansprakelijkheid van de wegbeheerder verheldert of zo mogelijk wegneemt.
 
De volgende organisaties vormen samen de Taskforce Dutch Roads voor zelfrijdende auto’s:

Oprichtende organisaties

CROW Connekt
RDW RWS

Leden Taskforce

Wageningen Ooststellingwerf
Helmond
Tass SWOV
Drenthe
   
   
   

© Copyright 2014 CROW