Gebruik

Verantwoording cijfers

De cijfers op concessieniveau komen van de ov-autoriteiten. Ten opzichte van de vorige rapportage zijn enkele cijfers over 2017 en 2018 aangepast op basis van nieuwe inzichten. Dit speelt bij Groningen Drenthe, Noord-Holland, MRDH en Noord-Brabant. Bij Limburg waren vorig jaar twee cijfers verwisseld. Het resulteert voor 2018 uiteindelijk in een groei van 0,1% in plaats van een daling met 0,1%, zoals vorig jaar werd gerapporteerd.

Staat van het ov
Submenu openen

Verantwoording

Scroll naar boven