Beschikbaarheid

Verantwoording cijfers

Op verzoek van CROW-KpVV rapporteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eens per twee jaar over de ov-beschikbaarheid. Aan de hand van de vaste ov-lijnen en hun haltes berekent het bureau welk deel van de inwoners en arbeidsplaatsen een opstapplaats van een vaste lijndienst van openbaar vervoer op een redelijke afstand beschikbaar hebben. Voor inwoners is daarvoor als maat gebruikt dat zij woonachtig zijn binnen een straal van 500 meter van een bus- of tramhalte, binnen 1000 meter van een metro- of sneltramhalte, binnen 2.000 meter van een treinstation of 3000 meter van een Intercitystation. In verband met het natransport is voor de locatie van de arbeidsplaatsen een ander criterium gebruikt: 500 meter van een halte, 1000 meter van een gewoon treinstation en 1500 meter van een Intercityknooppunt.

Als een locatie is ontsloten per metro/sneltram en ook per tram en/of bus, dan is de locatie meegeteld als metro/ sneltramlocatie. En als er zowel een tram als een bus beschikbaar is, is de locatie meegeteld als tramhalte. Het planbureau heeft voor inwoners gebruikgemaakt van CBS-bestanden per 1 januari op postcode-6, voor werkzame personen de LISA-jaarbestanden tot en met 2019, PBL-jaarbestanden over stations en haltes en open-databestanden van de Reisinformatiegroep. Bij de laatste bestanden wordt gekeken naar de frequentie overdag op werkdagen in de drukste richting.

Omdat er in eerdere jaargangen sprake was van verschillen in peildatum tussen bevolking en banen is deze keer gekozen om alles volgens het (ten tijde van de analyse) meest recent beschikbare LISA-jaar (2018) te berekenen. Omdat cijfers opnieuw zijn berekend met voor een deel geactualiseerde databestanden (met daarin met terugwerkende kracht doorgevoerde correcties) komen cijfers van historische jaren in het bestand niet altijd precies overeen met cijfers die eerder zijn gepubliceerd.

Staat van het ov
Submenu openen

Verantwoording

Scroll naar boven