Flexvervoer

Het aantal flexsystemen in 2019

In het verlengde van de openbaarvervoerdiensten die met vaste dienstregeling en vaste route worden aangeboden is er in ons land een gevarieerd aanbod aan flexsystemen. Het gaat hierbij om vervoerdiensten op aanvraag of ritten vanaf een knooppunt die alleen worden uitgevoerd als een reiziger zich aandient. Soms vervangen flexsystemen ‘vaste’ buslijnen op stille uren, soms na opheffing van een buslijn die te weinig werd gebruikt, maar er zijn ook flexsystemen die al langer aanvullend zijn op het netwerk van openbaarvervoerdiensten, zoals de Regiotaxi.

Afgezet tegen de 33,5 miljoen voertuigritten en 1 miljard instappers in het reguliere openbaar vervoer steken de ruim 650.000 voertuigritten en naar schatting 1 miljoen reizigers in het flexvervoer schril af. Toch zijn flexsystemen een waardevolle aanvulling op het openbaar vervoer. Interessant is te volgen wat de ontwikkeling is van dit kleine zusje van het openbaar vervoer.

Staat van het ov
Scroll naar boven