Ontwikkelingen concessies

Ontwikkelingen rond concessies in 2019

Het dienstregelingsjaar 2019 is met drie nieuwe concessies begonnen: Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (DVG), Voorne-Putten en Rozenburg (VPR) en de mini - concessie Parkshuttle Rivium. In augustus 2019 ging ook de nieuwe concessie Haaglanden Streek in. Tegen het einde van het jaar, met de start van de nieuwe dienstregeling 2020, begon ten slotte de exploitatie van de nieuwe concessies Groningen Drenthe, Bus Haaglanden Stad en Bus Rotterdam en omstreken.

De start van de concessie DMG, met Qbuzz als nieuwe vervoerder, verliep niet zonder problemen. De uitvoering van de dienstregeling liet te wensen over: rijtijden bleken niet realistisch, de wegbekendheid liet te wensen over, er was veel rituitval, er waren aanloopproblemen met de incheckapparatuur en de treinen zaten soms overvol. Het aantal klachten van reizigers vertoonde dan ook een piek. En ook het personeel, dat een tekort kende, morde. Concessieverlener provincie Zuid-Holland legde een flinke boete op. Waarschijnlijk is de implementatieperiode van elf maanden te kort is geweest gelet op het grote aantal veranderingen. De vervoerder rijdt met nieuw materieel, waaronder 45 elektrische bussen, en het lijnennet is flink veranderd. Met de uitvoering van een verbeterplan kreeg het vervoerbedrijf de concessie beter op de rit. De klantwaardering in dit gebied daalde bij bus met 0,2 naar een 7,6. De klantwaardering bij de regionale trein in de concessie bleef op peil (7,6).

De invoering van de kleine concessie VPR, met Spijkenisse als centrum, verliep daarentegen vlekkeloos. Vervoerder EBS rijdt er met 53 nieuwe groengasbussen (Euro VI). De relatief drukke lijn 104 is bij de concessiewisseling over - gegaan naar de concessie Hoeksche Waard en GoereeOverflakkee (PZH). Hierdoor is 2019 op basis van alleen de cijfers niet goed te vergelijken met 2018.

De Parkshuttle Rivium gaat Transdev rijden met zes nieuwe autonome voertuigen van de derde generatie Parkshuttle. Het zijn tweerichtingsvoertuigen, zodat keerlussen niet meer nodig zijn. Bovendien zijn ze lichter en beschikken ze over klimaatbeheersing. De shuttle gaat in aanvulling op de bestaande verbinding (tussen metrostation Kralingse Zoom en bedrijvenpark Rivium) ook over de openbare weg rijden naar de nieuwe halte van de Waterbus aan de Schaardijk. De Parkshuttle 3.0 zou aanvankelijk eind 2019 in dienst komen, maar nieuwe wettelijke eisen voor het gebruik op de openbare weg, alsmede de coronacrisis, leidden tot vertragingen in het productieproces. De voertuigen worden nu getest. In de overbruggingsperiode zijn er vervangende pendeldiensten met bussen.

De concessie voor het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens heeft een looptijd van ruim viereneenhalf jaar. Uitvoerder van de veerdienst blijft na een quasi-inbesteding de Westerschelde Ferry BV, een rechtspersoon die volledig eigendom is van de provincie. Een van de aandachtspunten voor de komende jaren is de beleving en marketing en communicatie. Deze extra inspanning moet meer reizigers lokken. De exploitatiebijdrage is verhoogd met 0,5 miljoen euro.

Haaglanden Streek is medio 2019 overgegaan van Connexxion naar EBS. Behalve deze twee vervoerders had ook Keolis ingeschreven op de aanbesteding van de MRDH. De nieuwe concessie kent 11% meer dienstregelinguren. Er wordt gereden met 93 hybride groengasbussen en 23 elektrische bussen. De elektrische bussen worden ingezet in Delft en Zoetermeer. In 2026 en 2027 worden de hybride bussen vervangen door elektrische. De concessie bestaat uit 10 stadslijnen, 16 streeklijnen, een buurtbuslijn en 7 speciale lijnen. Ondanks de slechts zeven maanden implementatietijd die restten na intrekking van het bezwaar van de vorige vervoerder, verliep het begin van de concessie goed. De waarde van de concessie is 400 miljoen euro.

Voor de nieuwe concessies Bus Haaglanden Stad en Bus Rotterdam e.o. heeft de concessieverlener, MRDH, gebruikgemaakt van artikel 63a van de Wp2000 om te mogen ‘inbesteden’. Deze wetsmogelijkheid bestaat sinds begin 2013 (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden). De voorgaande concessies waren Europees aanbesteed. De nieuwe concessies, die geëxploiteerd worden door HTM en RET, hebben een looptijd van 15 jaar. Het meest in het oog springend zijn de 55 elektrische bussen van RET, die bij aanvang concessie direct werden ingezet. Dat geldt ook voor 103 nieuwe hybride bussen. Met zowel HTM als RET zijn afspraken zijn gemaakt over het bereiken van zero emissie in 2030. De in- en uitcheckapparatuur van beide vervoerbedrijven is op toekomstige betaalmogelijkheden voorbereid. Met de start van de nieuwe concessie is HTM Buzz BV gefuseerd met HTM Personenvervoer BV, waarmee HTM Buzz ophoudt te bestaan.

Last but not least de concessie Groningen Drenthe. Deze grote concessie (ruim 190 lijnen), met een waarde van 1 miljard euro, wordt tot eind 2029 gereden door Qbuzz, die ook de zittende vervoerder was. Qbuzz exploiteert de concessie met 166 elektrische bussen en ruim 200 Euro VI-bussen. Bijna de helft van het wagenpark is daarmee volledig verduurzaamd. Het is niet alleen de schoonste concessie van het land, het aantal en het aandeel zero-emissiebussen is een unicum in Europa. Voorts zijn veel lijnen onder de noemer Q-link en Qliner versneld, 1 Ontwikkelingen concessiesHoofdstuk 1 – Ontwikkelingen concessies 9 gestrekt of versterkt. Dat betekent wel dat een twintigtal haltes is vervallen. Nabijgelegen haltes of de Hubtaxi zijn daar het alternatief.

Ontwikkelingen in de loop van 2019

  • 8 maart: gunning Airportshuttle Lelystad Station Lelystad Terminal.
  • 26 maart: Zeeland gunt de concessie ‘Fietsvoetveer Vlissingen–Breskens’ aan Westerschelde Ferry BV.
  • 1 april: start concessie Fietsvoetveer VlissingenBreskens.
  • 25 augustus: start nieuwe concessie Haaglanden Streek. 24 september: gunning concessie IJssel Vecht.
  • 13 november: concessie Rail Haaglanden met vijf jaar verlengd tot medio december 2031.
  • 13 november: concessie Rail Rotterdam met vier jaar verlengd tot medio december 2030. Het voornemen voor verlenging werd al in februari 2018 bekendgemaakt. 14 november: Vervoerregio Amsterdam verlengt concessie Amstelland-Meerlanden met vijf jaar. Bij brief van 5 december is dit formeel aan de vervoerder bekendgemaakt.
  • 15 december: start nieuwe dienstregeling met de volgende nieuwe concessies: Concessie Groningen Drenthe, Bus Haaglanden Stad en Bus Rotterdam en omstreken.

Voor de stand van de concessies eind 2019 zie bijlage.

Staat van het ov
Scroll naar boven