Punctualiteit

Punctualiteit in 2018

Algemeen

Punctualiteit, of stiptheid, is de mate waarin de uitvoering van de ov-ritten overeenkomt met de gepubliceerde tijden van de dienstregeling. De punctualiteit is voor reizigers van groot belang, want het is de belangrijkste indicator voor de betrouwbaarheid van het ov. In hoeverre kunnen reizigers vertrouwen op de dienstregelingtijden; zij willen zo veel mogelijk zekerheid.De punctualiteitscijfers van NS worden jaarlijks breed uitgemeten in de pers. Daarin zijn de afgelopen jaren forse verbeteringen te zien; in 2018 was 92,9 procent van de diensten op tijd (maximaal 5 minuten vertraagd). Ook de cijfers van het regionale openbaar vervoer worden in veel gevallen bekend gemaakt, maar tot dusver alleen op regionaal niveau, voor de prestatie van de eigen vervoerders. Een landelijk beeld was er nog niet. Het geven van een landelijk beeld is ook lastig, want de stiptheidseisen die de provincies en vervoerregio’s aan hun vervoerders stellen, kunnen van concessie tot concessie verschillen. Soms gaat het om de stiptheid op elke halte, in andere gevallen om de stiptheid op de knooppunten en op de zogeheten meethaltes of tijdhaltes. Bus, tram, metro en ferry

Het Samenwerkingsverband DOVA beschikt over een informatiesysteem waarin de stiptheid van alle ritten en vaarten van bus, tram, metro en ferry is verwerkt. Bron is dezelfde informatie die dagelijks verspreid wordt voor de reisinformatie op de haltes. De regionale trein zit er dus niet in. Die punctualiteit houdt ProRail bij. Steeds zijn de laatst bekende dienstregelingen en wijzigingen daarin de basis voor de berekening. Wel moet bedacht worden dat soms meldingen van de voertuigen worden gemist, bijvoorbeeld door haperende apparatuur. Maar dit betreft maar een klein aandeel. De gegevens in tabel 42 zijn gebaseerd op 70,7 miljoen meldingen op vertrekhaltes, eindhaltes en zogeheten tijd- of meethaltes. 

Bedacht moet worden dat de stiptheidscijfers van tabel 42 afwijken van de cijfers die in regionale rapportages van ov-autoriteiten zijn vermeld. De hier gebruikte definities en de berekeningswijze is anders. De meerwaarde van de cijfers in de tabel is echter dat alle concessies op eenzelfde wijze vergelijkbaar zijn gemaakt.

In de rechterkolom is een vergelijking gemaakt tussen de feitelijk geconstateerde stiptheid en de door de reizigers ervaren stiptheid. Het zijn de rapportcijfers uit het onderzoek OV-Klantenbarometer 2018 op de vraag “Wat vindt u van de stiptheid van het voertuig (op tijd rijden) bij uw instaphalte?” Geconstateerd kan worden dat op enkele uitzonderingen na de waardering goed overeenkomt met de feitelijke uitvoering van de dienstregeling. Die uitzonderingen zijn met name Zuidoost-Brabant (relatief lage waardering bij goede stiptheid) en de veerdienst Rotterdam–Dordrecht en Drechtsteden (andersom). 

Staat van het ov
Scroll naar boven