Materieel en milieuprestatie

Verantwoording cijfers

Sinds 2009 houdt CROW-KpVV bij wat de milieuprestatie is van de Nederlandse ov-bussen. Jaarlijks wordt de ov-autoriteiten gevraagd om een overzicht van hun actuele wagenpark. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de zogeheten Euronormen van de voertuigen. Deze hebben betrekking op emissies van voertuigen die de lokale luchtkwaliteit beïnvloeden, zoals stikstofoxides en fijnstof. In 1992 voerde de Europese Gemeenschap de Euro I-norm in. De EU scherpte deze uitstootnormen geregeld aan. Sinds begin 2014 geldt de Euro VI-norm voor nieuw verkochte voertuigen. De EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) is een vrijwillige norm van de voertuigindustrie, tussen Euro V en VI in.

Euronormen gaan niet over de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en CH4. Daarom wordt in aanvulling op de Euronormen ook gekeken naar zero emissie en is een categorie ‘elektrisch’ opgenomen. 

Gebruikte bronnen: CROW, STREAM en posters Milieuprestatie ov-bussen en CE Delft.

Staat van het ov
Submenu openen

Verantwoording

Scroll naar boven