Materieel en milieuprestatie

Materieel en milieuprestatie in 2018

Algemeen

Eind 2018 bestaat het regionale openbaar vervoer uit:
  • 212 treinen;
  • 257 metro’s;
  • 537 trams;
  • 16 schepen;
  • 5.200 ov-bussen (midi en groot);
  • ongeveer 325 achtpersoonsbussen.
De treinen rijden in concessies van Groningen/Fryslân (51), Overijssel (59), Gelderland (32), Zuid-Holland (16 ) en Limburg (54). De metro’s rijden in Rotterdam en omstreken (167) en in Amsterdam (90). De trams rijden in Amsterdam (200), Den Haag (201), Rotterdam (112) en Utrecht (24). Al het railmaterieel rijdt op groene stroom. Hier is qua duurzaamheid weinig winst meer te boeken, afgezien dan van het beperken van het energiegebruik. Daarom is dit hoofdstuk gericht op de ov-bussen, met name op de ov-bussen voor meer dan acht reizigers. Met het Bestuursakkoord Zero Emissie Openbaar Vervoer Per Bus uit 2016 hebben de verantwoordelijke overheden afgesproken dat vanaf 2025 nieuw instromende bussen zero emissie (ZE) moeten zijn en dat in 2030 alle ov-bussen emissievrij zijn. De nieuwe ZE-bussen maken gebruik van groene energie of brandstof, die zoveel mogelijk regionaal is geproduceerd. Milieuprestatie

CROW-KpVV inventariseert elk voorjaar de milieuprestatie van de ov-bussen. Dat is het moment waarop materieeleffecten van de nieuwe dienstregeling en van nieuwe concessies over het algemeen hun beslag hebben gekregen. Zo is ook de stand van mei 2018 bekend. De ‘Staat van het regionale openbaar vervoer 2018’ geeft echter de situatie van eind december 2018 weer. Hiervoor is het mei-overzicht aangevuld met de mutaties in de nieuwe concessies Noord-Holland Noord, DAV (per 1 januari 2019 DMG genaamd) en Voorne-Putten en Rozenburg, en met de instroom van zero-emissiematerieel in lopende concessies.

Van de ruim 5200 ov-bussen vallen er ongeveer 1700 in de milieucategorie Euro VI, de scherpste euronorm. Dat is dus bijna een derde deel van de vloot. Euronormen hebben betrekking op emissies die schadelijk zijn op lokaal niveau, zoals roet en stikstofoxides. Ze gaan niet over gassen die van invloed zijn op het klimaat (CO2).Zero-emissiebussen

Begin 2018 reden er 164 zero-emissiebussen. In de loop van het jaar kwamen er 196 bij. Er is dus sprake van  een ruime verdubbeling. Het grootste deel van deze groei is te danken aan de concessie Amstelland-Meerlanden, waar 100 gelede zero-emissiebussen instroomden rond Schiphol. Verder zijn er in de nieuwe concessies van Almere (8) en Noord-Holland Noord (21) zero-emissiebussen gaan rijden. De resterende 66 bussen zijn ingestroomd in lopende concessies, namelijk in Maastricht (24), Waterland (10), ‘s-Hertogenbosch (9), Haarlem (8), Den Haag (8) en Leeuwarden (7). Met deze toevoeging groeit het aandeel elektrische bussen in 2018 van ongeveer 3,5 naar ongeveer 7 procent van alle ov-bussen (groter dan 8 personen). De voor eind 2018 geplande instroom van een deel van geplande elektrische bussen in de concessies Noord-Holland Noord (62), Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (35) en Haarlem/IJmond (8) is uitgesteld tot 2019.

Staat van het ov
Scroll naar boven