Reizigerskilometers

Trends in reizigerskilometers

Algemeen

Met terugwerkende kracht zijn enkele cijfers voor het jaar 2017 aangepast op basis van nieuwe inzichten. De groei in 2017 komt daarmee nog iets hoger uit dan in de ‘Staat van het regionale ov 2017’ was berekend: 3,9% in plaats van 3,5%. 

In Overijssel, Utrecht en de twee vervoerregio’s Amsterdam en MRDH is er een lichte groei van het ov-gebruik. Elders treedt een daling op; zoals gezegd als gevolg van het stakingseffect. Flevoland en Zeeland laten de grootste daling zien van het ov-gebruik. 

Groei

Op het niveau van de concessies valt de grote groei van 15% bij de metro in Amsterdam op. Dit is uiteraard  een rechtstreeks gevolg van de opening van de Noord/Zuidlijn op 22 juli. Evenmin is het een verrassing dat het bus- en tramvervoer van Amsterdam en de concessie Waterland een daling te zien geven, met respectievelijk 6,7%, 4,3% en 9,0%. Veel lijnen zijn namelijk aangepast en takken aan op deze nieuwe metrolijn.

De veerdiensten blijven het goed doen. Het gebruik van de veerdienst Rotterdam–Dordrecht en Drechtsteden groeit met 11,3% en ook de veerdienst Vlissingen–Breskens zit met 5,6% in de lift. Verder vallen in positieve zin de groei van het gebruik in de streekconcessie van de provincie Utrecht (4,3%) en de metro Rotterdam (3,2%)  op.

Daling

Minder goed uit de bus komen de concessies van Almere (-11,1%), Voorne-Putten en Rozenburg (-7,2%), Zeeland (-6,4%), Zuidoost-Fryslân (-4,2%) en Veluwe (-4%). Bij Almere heeft de daling te maken met een andere opzet van het net, Het aantal instappers is juist met 2,6% gestegen. 

Regionale treinen

Het beeld bij de regionale trein is vertekend door het wegvallen van de Hoekse Lijn in 2018. Als deze lijn buiten beschouwing blijft is er een kleine groei, met 0,5% feitelijk en 2,6% als er geen stakingen zouden zijn geweest.

Bij de regionale trein veranderen de cijfers soms schoksgewijs door de toevoeging van nieuwe lijnen vanwege decentralisatie of de opheffing van een lijn. Zo is in 2015 de treindienst Zwolle–Enschede toegevoegd en in 2017 groeide de treindienst Limburg flink door de toevoeging van twee treindiensten. De daling in MRDH houdt rechtstreeks verband met de opheffing per 1 april 2017 van de verbinding Rotterdam–Hoek van Holland als treindienst (op 30 september 2019 is de verbinding als metro in gebruik genomen).

In 2018 vindt de grootste groei van het gebruik plaats op de lijnen Alphen aan den Rijn–Gouda (14,2%) en Zwolle–Kampen (10,4%). Ook Zutphen–Winterswijk (6,3%) en Leeuwarden–Harlingen (5,7%) doen het goed. Daarentegen laten de treindiensten Sittard–Heerlen–Kerkrade (-18,5%) en Maastricht Randwyck–Heerlen een opvallende daling zien.

Staat van het ov
Scroll naar boven