Reizigerskilometers

Reizigerskilometers in 2018

Algemeen

De stakingen in het streekvervoer (zie samenvatting) hebben in 2018 een grote invloed gehad op het aantal  reizigerskilometers. Hierdoor is het aantal reizigerskilometers in 2018 niet gestegen. Voor alle regionale ov-modaliteiten samen zijn er 0,2 procent minder instappers geteld. Bus, tram, metro en ferry noteren een verlies van 0,1 procent ten opzichte van 2017, terwijl de regionale treindiensten een feitelijke daling van 0,7 procent laten zien. Maar dat laatste cijfer wordt vertekend door de Hoekse Lijn, die in 2017 tot de uitdienstneming nog 13,3 miljoen reizigerskilometers genereerde. In 2018 zijn er vanwege de ombouw tot metro uiteraard geen reizigers geweest. Exclusief Hoekse Lijn zouden de regionale treindiensten 0,5 procent in de plus hebben gestaan (ondanks de stakingen). 

Stakingen

Interessant voor de vergelijking is natuurlijk hoe de cijfers eruit zouden hebben gezien als er geen stakingen  zouden zijn geweest. Zonder stakingen zou het vervoer per bus, tram, metro en ferry zijn gegroeid met 1,5 procent en het vervoer per regionale trein feitelijk met 1,4 procent en zelfs met 2,6 procent als in 2017 de Hoekse Lijn niet meetelt. Hierbij is rekening gehouden met het aantal stakingsdagen per gebied. Hoewel het stadsvervoer in de drie grote steden niet staakte, was er wel een klein negatief effect op het ov-gebruik door afwezige overstappers uit het streekvervoer. Dit effect is berekend op minus 0,8 procent.6,7 miljard kilometer

In totaal gaat het bij bus, tram, metro en ov over water om ruim 5,4 miljard gemeten reizigerskilometers (zie tabel 20) en bijna 1,1 miljard bij de regionale treinen (zie tabel 21). Deze cijfers moeten nog worden opgehoogd voor gemiste reizigerskilometers als gevolg van uitgevallen of afwezige OV-chipkaartapparatuur, en ook door reizigers die vergeten uit te checken. Verder moet worden bedacht dat mobiele chipkaartapparatuur geen gegevens voor reizigerskilometers genereert. Dat geldt ook voor twee reizigersgroepen die (deels) gratis reizen: kinderen tot vier jaar (in Noord-Brabant tot en met 11 jaar) en grijs- en zwartrijders. Ten slotte worden er nog reizigerskilometers gegenereerd door reizigers op landgrensoverschrijdende lijnen die geen deel uitmaken van Nederlandse concessies. Hiermee rekening houdend kan het werkelijke aantal reizigerskilometers in het regionale openbaar vervoer worden geschat op 5,5 miljard bij bus, tram, metro en ferry en 1,2 miljard bij de regionale treindiensten. Samen bedraagt het gebruik van het regionale openbaar vervoer dus ongeveer 6,7  miljard kilometer.

Ter vergelijking: de NS verwerkte in 2018 19,6 miljard reizigerskilometers, een groei met 2,5 procent ten  opzichte van 2017. Het aantal reizigerskilometers per auto in 2018 is ongeveer 153,4 miljard. Dit is inclusief de  in Nederland door buitenlandse auto’s gerealiseerde reizigerskilometers. Het gaat om 110,2 miljard  voertuigkilometers en dus ook kilometers van bestuurders en 43,2 miljard reizigerskilometers van mede-inzittenden (bezetting 1,4). Bij de berekening is uitgegaan van eenzelfde bezettingsgraad van buitenlandse als van Nederlandse auto’s. 

Staat van het ov
Scroll naar boven