CO2-footprint per reizigerskilometer

Verantwoording cijfersDe berekeningen voor dit hoofdstuk zijn in opdracht van CROW-KpVV uitgevoerd door bureau Duinn BV. Met koppelvlakdata, vooral 1 en 6 uit het NDOV-loket, zijn de gerealiseerde dienstregelingkilometers per concessie berekend. De dienstregelingkilometers zijn vervolgens gekoppeld aan de typen voertuigen die zijn ingezet. Deze inzet is omgezet in het energieverbruik op basis van de relevante inzet-, voertuig- en  beladingkarakteristieken. Het energieverbruik is omgerekend naar een hoeveelheid brandstof, biobrandstof, waterstof, aardgas, groengas en/of elektriciteit waar deze informatie bekend is. De CO2-uitstoot is verkregen door het energieverbruik te vermenigvuldigen met de CO2-emissiefactor. De CO2-prestatie per (reizigers)kilometer is vervolgens berekend door de totale CO2-uitstoot van well-to-wheel te delen door het totaal aantal (reizigers)kilometers. 

De berekeningen zijn zeer nauwkeurig. Wel ontbraken soms data door inzet externe bussen en door afwezigheid of uitval van het voertuigvolgsysteem.

Staat van het ov
Submenu openen

Verantwoording

Scroll naar boven