Ov-lijnen

Verantwoording cijfers

Voor de berekening van het aantal lijnen zijn de gedetailleerde Wiki-pagina’s over de ov-concessies 2018 gebruikt. In incidentele gevallen werd na een vergelijking met bestanden van DOVA-OV-Data geconstateerd dat een lijn ontbrak, bijvoorbeeld omdat deze pas in de loop van het jaar is toegevoegd. Deze lijnen zijn vervolgens in de tabellen aangevuld. Een lijndienst is een volgens de dienstregeling aangeboden mogelijkheid van vervoer volgens een vastgestelde route. Ondanks deze heldere definitie moet goed worden vastgesteld wat er nog net wel moet worden meegeteld en wat net niet meer. Als alleen wordt uitgegaan van alle unieke lijnnummers die er per maand of jaar en per concessie of ov-autoriteiten zijn gebruikt, kan een scheef beeld ontstaan. Een beperkt aantal lijnen behoort tot twee concessies. Ze worden bijvoorbeeld alternerend gereden door twee vervoerders. Deze komen dus tweemaal voor. Het gaat om ongeveer tien lijnen. Voorbeelden zijn lijn 27 Arnhem– Doetinchem, lijn 43 Apeldoorn–Arnhem en lijn 195 Utrecht–Rotterdam.

Niet meegeteld

  • De lijnen die slechts enkele ritten per jaar kennen. Een voorbeeld zijn de 15 Vrijmarktbuslijnen in Utrecht en de vele carnavalsbussen in Noord-Brabant.
  • De belbuslijnen die in de avonduren of op zondag een vaste lijndienst vervangen onder een ander lijnnummer; zo’n lijn is beschouwd als onderdeel van de vaste lijn.
  • De honderden taxibuslijnen die voornamelijk ‘virtueel’ zijn. Bedoeld zijn de taxi’s die kunnen worden ingezet vanuit een dorp zonder regulier ov naar een vastgestelde ov-halte in een andere kern. Deze hebben elk een eigen lijnnummer. Omdat het voornamelijk om weinig gebruikte lijnen gaat, tellen deze taxilijnen niet mee.

Verdeling lijnen

  • Bepaalde lijnen zijn ondergebracht in een functiecategorie. Streeklijnen met een HOV-karakter zijn opgenomen in de categorie 'kwaliteitslijnen'.
  • Een aantal lijnen met het karakter streeklijn, waarbij alleen de naamgeving doet vermoeden dat het om een kwaliteitslijn gaat, zijn verplaatst naar streeklijnen;
  • Het lastigste toe te delen zijn de lijnen die meerdere kenmerken hebben, zoals de Qlinks in en rond Groningen. Ze hebben HOV-kwaliteiten en hebben kenmerken van zowel stads- als streekvervoer. Besloten is om ze bij de streeklijnen onder te brengen.
  • Flexsystemen zijn in deze optelling niet meegenomen. Deze staan apart vermeld in onderdeel Flexsystemen.

Aanpassing cijfers

Voor het jaar 2018 is de keuze gemaakt om een aantal cijfers anders in te delen. Daarmee zijn lijnen onder een andere categorie komen te vallen of alsnog vervallen (zie ook eerder in deze verantwoording). Deze keuze is doorgevoerd in de cijfers van de voorgaande jaren. Het kan daarom voorkomen dat cijfers verschillen ten opzichte van de ‘Staat van het regionale openbaar vervoer 2017’.

Staat van het ov
Submenu openen

Verantwoording

Scroll naar boven