Ov-lijnen

Trends in ov-lijnenIn tabel 6 is het aantal vaste lijnen naar ov-autoriteit aangegeven. De ov-autoriteiten Gelderland en Noord-Brabant beschikken over het grootste aantal lijnen. Ze worden op ruime afstand gevolgd door Zuid-Holland en MRDH. Flevoland en Zeeland hebben de minste lijnen. De concessie Groningen Drenthe en de concessie Limburg laten de grootste stijging van het aantal lijnen zien. In Groningen Drenthe is het aantal toegenomen met 11. Deze stijging is vooral te zien bij de stadslijnen en de kwaliteitslijnen. Limburg heeft een toename van 15 lijnen. Hier stijgt het aantal streeklijnen het meeste (+8). De vervoerregio Amsterdam heeft een afname van 9 lijnen, vooral ten gevolge van de komst van de Noord/Zuidlijn.

Staat van het ov
Scroll naar boven