Ov-lijnen

Ov-lijnen in 2018Ov-lijnen naar functie

Dit onderdeel gaat over het lijnennet in termen van (de verandering van) het aantal ov-lijnen en hun functie. Deze indicator geeft – in tegenstelling tot sommige andere indicatoren – geen absoluut beeld van de groei of daling van het aanbod. Immers, lijnen kunnen bijvoorbeeld samengevoegd of gesplitst zijn zonder dat dit consequenties heeft voor de reiziger. Niettemin geeft het aantal vaste lijnen wel een beeld van de richting waarin het ov-aanbod zich beweegt, zeker als de lijnen gekoppeld worden aan hun functie, zoals in tabel 5 in beeld is gebracht. Het onderdeel flexsystemen besteedt aandacht aan de niet-vaste lijnen, ook wel flexlijnen genoemd. Deze lijnen vullen het vaste lijnennet aan.

Stijging aantal ov-lijnen

In 2018 is het aantal ov-lijnen met 45 toegenomen. Deze stijging is vooral te danken aan het busvervoer en met name aan de categorie├źn kwaliteitslijnen (+22) en scholieren- en spitslijnen (+23). Verder is ook het aantal buurtbuslijnen opnieuw gestegen (+12). De streeklijnen kennen daarentegen een afname met 21 lijnen. Voor een deel gaat het om verschuivingen, bijvoorbeeld streeklijnen die worden omgezet in kwaliteitslijnen (Qliner of Rnetlijn), scholieren- en spitslijnen of buurtbuslijnen. De extra metrolijn is uiteraard de Noord/Zuidlijn. Met de opening is tevens een deel van het bus- en tramnet in Amsterdam veranderd. Nieuwe regionale treinlijnen zijn sneltreinen in Overijssel en een extra treinserie Alphen aan den Rijn– Gouda. De categorie ‘Overige lijnen’ bevat onder andere de Walibilijn, Duinrelllijn, Keukenhoflijnen, voetballijnen, zomerbussen. Lijnen die maar enkele ritten per jaar kennen zoals carnavalsbussen en bussen voor de PC-kaatswedstrijd in Franeker zijn uit het overzicht gehouden, omdat ze het beeld te veel vertekenen. Dat geldt ook voor veel vraagafhankelijke lijnen die wel zijn gepland en zijn opgenomen in de reisinformatie, maar die weinig worden benut. Dit zijn bijvoorbeeld de Opstapperlijnen en OV-shuttles, die worden uitgevoerd met taxi’s. Met terugwerkende kracht zijn in dit overzicht voor eerdere jaren enkele mutaties aangebracht om een zo consistent mogelijk beeld te geven van de trends. Zie ook de verantwoording.

Staat van het ov
Scroll naar boven