Haltes

Trends haltesHalteclusters

Het Planbureau voor de Leefomgeving beschikt over een uniform tot stand gekomen reeks halteclusters van bus, tram en metro. Het betreft de haltes binnen de grenzen van gemeenten, hieronder samengenomen naar het gebied van de ov-autoriteiten. Meestal gaat het bij halteclusters om halteparen, aan de ene en de andere kant van de weg. Maar soms is er maar een halte als de retourweg van een lijn anders is. En vanzelfsprekend zijn er soms meer dan twee haltes per cluster, namelijk bij overstapstations, hubs of grotere busstations. Tussen 2003 en 2017 is het aantal halteclusters met iets meer dan 2.000 afgenomen, oftewel met 8,5 procent.

Omdat het PBL vanaf 2003 een mooie cijferreeks beschikbaar heeft voor lijngebonden openbaar vervoer, is die gebruikt om de trend aan te geven. Voor alle beschikbare jaren is het aantal haltes op eenzelfde manier bepaald. Voor 2018 is echter de data van DOVA gebruikt. Dat wordt de vaste bron voor de komende jaren. Het betekent wel dat 2018 niet vergeleken kan worden met 2017 en eerder.Daling halteclusters

Tabel 10 toont de relatieve daling van het aantal halteclusters. Hierbij is 2003 100. In Drenthe, Groningen, MRDH en de Vervoerregio Amsterdam is de daling het grootst geweest. De stijging in Zeeland is mogelijk het gevolg van de extra haltes voor de Haltetaxi, buurtbuslijnen en de vele scholierenlijnen. Interessant is om te zien bij welke soort haltes de daling optreedt. Het blijkt dat de daling het snelst is opgetreden bij het busvervoer met diensten met een lagere frequentie dan eenmaal per uur. Bijna 40 procent van die halteclusters is opgeheven. In veel gevallen zullen er flexsystemen zijn ingesteld. Deze worden niet in het PBL-overzicht meegenomen. Alleen de halteclusters die worden aangedaan met bussen die de Reisinformatiegroep (9292) van informatie voorziet staan erin.Halteclusters per modaliteit

In tabel 11 is het aantal metro-, (snel)tram- en bushalteclusters per modaliteit weergegeven. In tabel 12 is dit in relatief opzicht bekeken.

Staat van het ov
Scroll naar boven