Haltes

Het aantal ov-haltes in 2018

Hoe bepaal je om hoeveel haltes het gaat?

Het is minder eenvoudig dan het lijkt om te bepalen hoeveel haltes er zijn per gemeente, concessie of ov-autoriteit. Neem je elke individuele vertrekplaats als uitgangspunt, of juist de halteclusters, de meestal tegenover elkaar gelegen haltes in een straat? En welk aantal haltes geldt bij een groot busstation? Wat doe je met haltes die heel af en toe worden gebruikt voor vraagafhankelijk vervoer? En wat wordt bedoeld met concessie: het juridisch omkaderde gebied, of de ov-lijnen waaruit de concessie bestaat? Ter verduidelijking: elke concessie kent lijnen die zich uitstrekken tot in een buurconcessie en die daar worden gedoogd.

Databronnen

Zo verbaast het niet dat uit het Centraal Halte Bestand van samenwerkingsverband DOVA andere cijfers volgen dan uit de loketten van 9292 en OpenGeo. De op het zogeheten koppelvlak 1 (dienstregeling) gebaseerde databestanden van in het OverOV-dashboard kent weer andere aantallen, en die laatste wijken af van het geschoonde bestand dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt voor de monitor over ov-beschikbaarheid. Omdat het PBL vanaf 2003 een mooie cijferreeks beschikbaar heeft voor lijngebonden openbaar vervoer, is die gebruikt om de trend aan te geven. Voor alle beschikbare jaren is het aantal haltes op eenzelfde manier bepaald. Voor 2018 is echter de data van DOVA gebruikt. Dat wordt de vaste bron voor de komende jaren. Het betekent wel dat 2018 niet vergeleken kan worden met 2017 en eerder.Aantal haltes en haltegroepen

Het Centraal Haltebestand (CHB) telt 45.705 haltes, verdeeld over 23.282 haltegroepen (clusters). Bedacht moet worden dat hierin de vele haltes in kleine kernen van Fryslân zijn opgenomen die uitsluitend opstapplaats zijn voor de Opstapper, een vraagafhankelijk systeem. Het dagelijks gebruik per halte is daar klein. In het PBL-bestand dat voor de trends is gebruikt worden deze echter niet meegenomen. De aantallen haltes per concessie geven een beeld van de grootte van de concessiegebieden. De haltes van de railconcessies, concessie Parkshuttle en de ferrycontracten waren nog niet te destilleren uit het bestand. Dat komt doordat deze concessies overlappen met de busconcessies. Het DOVA-bestand geeft daarmee dus een te groot aantal haltes aan voor bus. Het aantal haltes van deze railconcessies is per gemeente bekend in het PBL-bestand. Daarom zijn de halte voor deze railconcessies handmatig toegevoegd en afgetrokken van de respectievelijke busconcessies. Zo worden dubbeltellingen voorkomen. Dit leidt tot een aantal van 45.693 haltes, verdeeld over 23.293 haltegroepen. De stations van de door de provincies aangestuurde regionale treindiensten zijn niet opgenomen in tabel 8. Deze treinen doen 176 stations aan. Daarvan zijn er 27 waar ook treinen van het hoofdrailnet halteren. Er zijn in 2018 dus 149 stations waar uitsluitend regionale treinen stoppen.

Staat van het ov
Scroll naar boven