Ontwikkelingen concessies

Ontwikkelingen rond concessies in 2018

Ingang nieuwe concessies


In het dienstregelingjaar 2018 (zie concessieposter) bestond het regionale openbaar vervoer uit 34 gebiedsconcessies. Dit is er een minder dan in het dienstregelingjaar 2017. Als opvolger van de concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek is er namelijk één nieuwe concessie ‘Busvervoer Almere’ gestart. Naast gebiedsconcessies zijn er dertien lijnconcessies en -contracten. Ook dit is er een minder dan in het jaar ervoor vanwege de beëindiging van de concessie treindienst Hoek van Holland–Rotterdam. Voor de volledigheid: tot begin april 2018 waren er in Groningen en Drenthe zes miniconcessies voor het kleinschalig openbaar vervoer die gecombineerd waren met zes contracten voor Wmo- en leerlingenvervoer. Deze zes zijn vervangen door zeven gemeentelijke contracten vanwege de samenwerkingsorganisatie ‘Publiek Vervoer Groningen Drenthe’.

Het nieuwe dienstregelingjaar 2018 startte met vijf nieuwe concessies: Busvervoer Almere (Keolis), Amstelland-Meerlande (Connexxion) en de treindiensten Zwolle–Kampen, Zwolle–Enschede en Hengelo–Bielefeld (alle Keolis). De concessie Busvervoer Almere omvat zowel het stadsvervoer als het streekvervoer, en heeft een looptijd van tien jaar. De concessie Amstelland-Meerlanden beslaat ook tien jaar, maar heeft een verlengingsoptie van vijf jaar. De concessies voor de drie treindiensten hebben een looptijd van elk vijftien jaar.

Concessieontwikkelingen in de loop van 2018

  • 14 januari. Ingebruikneming van de nieuwe treinverbinding tussen Hengelo en Bielefeld.
  • 14 februari. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) maakt bekend dat dat de concessie Rail Rotterdam met vier jaar is verlengd tot december 2030. Dit houdt verband met een oplossing van het probleem van de meerkosten bij de ombouw van de spoorlijn Rotterdam–Hoek van Holland tot metro.
  • 7 maart. De concessie Parkshuttle Rivium wordt voor vijftien jaar onderhands gegund aan Connexxion.
  • 3 april. Het provinciebestuur van Noord-Holland besluit om de concessieduur van Gooi en Vechtstreek met bijna twee jaar te verlengen tot begin juli 2021.
  • 5 april. Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam besluit de looptijd van de concessie Zaanstreek met drie jaar te verlengen. Door deze verlenging krijgt de concessie dezelfde einddatum als de concessie Waterland en kan een nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland worden voorbereid.
  • 19 juni. Gedeputeerde Staten van Fryslân besluit de beide busconcessies van Fryslân met twee jaar te verlengen tot eind 2022. Eerder al, op 17 oktober 2017, had Gedeputeerde Staten het voornemen hiertoe uitgesproken. Op 20 december stemde Provinciale Staten hiermee in. Een aanbesteding van een provinciebrede concessie wordt voorbereid.
  • 22 juni. Het provinciebestuur van Zuid-Holland besluit gebruik te maken van de optie om de looptijd van de concessie Zuid-Holland Noord met twee jaar te verlengen tot en met 10 december 2022. Met de vervoerder is overeengekomen dat de stadsdienst van Leiden volledig zero emissie wordt.
  • 22 juli. Start van de nieuwe concessie Noord-Holland Noord.
  • 9 december. Start nieuwe dienstregelingjaar, met de volgende nieuwe concessies: Voorne-Putten en Rozenburg (EBS), Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (Qbuzz) en Parkshuttle Rivium (Connexxion).

Over de nieuwe concessies en contracten


Hieronder staat een korte beschrijving van de concessies en contracten die in 2018 startten.


Treindienst Hengelo–Bielefeld

Formeel ging dit vijftienjarige contract in op 10 december 2017, maar vanwege vertraging bij de toelating van het materieel reed de eerste trein pas op 14 januari 2018. Opdrachtgevers voor de verbinding zijn Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL), Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) en de provincie Overijssel. De lijn maakt deel uit van het Teutoburger-Wald-Netz (TWN), een concessie die gewonnen is door Keolis Deutschland. De uurdienst wordt gereden door acht elektrische Flirt 3- treinen die op beide stroomnetten uit de voeten kunnen. De provincie Overijssel stelt in totaal 13 miljoen euro beschikbaar en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 9,5 miljoen euro. Op het Nederlandse deel van de verbinding stopt de trein alleen in Hengelo en Oldenzaal. Hengelo Oost wordt overgeslagen. Op dit traject is de OV-chipkaart geldig. De treindienst kampte de eerste maanden met technische problemen en viel daardoor herhaaldelijk uit.


Noord-Holland Noord

Voor deze concessie dienden Arriva, Connexxion, EBS en Syntus een offerte in. Zittend vervoerder Connexxion won de aanbesteding. Met de komst van 83 zero-emissiebussen en 2 bio-CNGbussen wordt de concessie duurzamer gemaakt. De eerste tranche van 21 ZE-bussen rijdt vanaf het begin van de concessie, de tweede tranche volgt in 2019. Daarnaast rijden er 52 dieselbussen die voldoen aan de Euro VI-norm. De CO2-uitstoot vermindert met 50 procent ten opzichte van de oude concessie. Naast het huidige Flexvervoer van de Texelhopper is op meerdere plekken flexvervoer gekomen. Deels komt dit in de plaats van de 32 Overstapper-verbindingen, die in deze concessie niet terugkeren. Op vijf verbindingen komt hiervoor de flexibele vervoersverbinding ‘Overal Flex’ in de plaats. Op verbindingen met weinig reizigers wordt een ‘taxideelsysteem’ aangeboden waarvoor reizigers zich van tevoren kunnen aanmelden.


Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Qbuzz B.V. verzorgt vanaf 9 december 2018 het busvervoer in het dit concessiegebied. Onderdeel is de regionale treinverbinding Dordrecht–Geldermalsen. Naast Qbuzz dongen ook EBS en Arriva mee in de aanbesteding van de concessie. De nieuwe concessie heeft een vernieuwd lijnennet, onder meer met R netlijnen naar Rotterdam. Op dit HOV-netwerk sluiten stad- en streeklijnen aan, waarmee ook het landelijk gebied bereikbaar blijft. Voor het voor- en natransport kan de reiziger gebruikmaken van nieuwe ketenmobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen en deelauto’s. Wellicht het meest in het oog springend is het volledig zero emissie maken van het stadsvervoer in Dordrecht. Hiervoor zijn 35 elektrische bussen besteld. Deze waren echter bij de start van de concessie nog niet beschikbaar. Een bijzondere omstandigheid is dat het openbaar vervoer in Zederik en Leerdam (Vijfheerenlanden) per 1 januari 2019 buiten de concessie kwam te vallen en overging naar de concessie Tram en Bus Regio Utrecht van de provincie Utrecht. Dit door de samenvoeging van deze gemeenten met de Utrechtse gemeente Vianen. Dit heeft ook gevolgen voor de naam van de concessie. Vanaf 1 januari 2019 luidt de naam ‘Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem’ (DMG).


Voorne-Putten en Rozenburg

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft één programma van eisen opgesteld voor de vier busconcessiesin zijn ressort. Op deze wijze hoopt de ov-autoriteit een netwerk te realiseren dat als een geheel wordt ervaren door de reiziger. Twee van de vier zijn onderhands gegund, die voor Voorne-Putten en Rozenburg en de concessie Haaglanden Streek zijn Europees aanbesteed. De concessie Voorne-Putten en Rozenburg is gewonnen door EBS. Ook zittend concessiehouder Connexxion had ingeschreven. Tien procent van het beschikbare budget is apart gezet voor maatwerkvervoer. Dit wordt apart aanbesteed. Opvallend is dat de inschrijver de gestelde milieueisen bereikt met 43 bussen die van groengas gebruikmaken. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot met twee derde. Er zijn twee R-netlijnen in gebruik genomen: op de lijnen Spijkenisse–Hellevoetsluis en Spijkenisse–Brielle. Bij de grote haltes van Hellevoetsluis en Brielle staan nu deelfietsen. Er is in de concessie namelijk veel aandacht voor de deur-tot-deurreis. In Spijkenisse, waar EBS een mobiliteitspunt opent, kan de reiziger zijn weg vervolgen met een elektrische TukTuk. Een app moet de reiziger in staat stellen efficiënt te reizen met alle vervoersmiddelen. Niet alleen voor het gebied van Voorne-Putten en Rozenburg maar voor de hele metropoolregio.


Parkshuttle Rivium

Deze concessie, in Capelle aan den IJssel, is op 7 maart 2018 onderhands gegund aan Connexxion. Het is de bedoeling dat de Parkshuttle in 2020 het eerste zelfrijdende openbaar vervoer op de openbare weg ter wereld wordt. Het Utrechtse bedrijf 2getthere levert zes nieuwe voertuigen. De nieuwe lijn leidt naar de Waterbus aan de Rotterdamse Schaardijk, vlakbij de Van Brienenoordbrug. Op het bestaande traject, op het bedrijventerrein, gaan de nieuwe voertuigen eerst proefrijden. Het rijden volgens dienstregeling volgt volgens planning eind 2019.

Staat van het ov
Scroll naar boven