Aandeel overheidsbijdrage

Aandeel overheidsbijdrage 2015-2017Inzicht in financiële kant openbaar vervoer

Het is belangrijk inzicht te hebben in de financiële kant van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld in termen reizigersinkomsten, de exploitatiebijdrage van de ov-autoriteit en kostendekkingsgraad. De reizigersinkomsten uit het ov-chipkaartsysteem en de losse kaartverkoop zijn bij de ov-autoriteiten bekend. Dat geldt ook voor de overheidsbijdrage van de ov-autoriteiten aan de vervoerders. Maar in een concurrerende markt is het begrijpelijk dat vervoerbedrijven hun kosten niet openbaar maken. De kostendekkingsgraad is daarom niet rechtstreeks te berekenen. Daarom moet deze via een omweg worden benaderd. Dat kan via het aandeel van de overheidsbijdrage (AOB) in de inkomsten van vervoerbedrijven. Daarbij geldt de stelling dat reizigersinkomsten en overheidsbijdrage grosso modo congruent zijn aan de kosten die de vervoerders maken. Als het percentage van de AOB bekend is, is de kostendekkingsgraad bij benadering de contramal (kostendekkingsgraad = 100% - percentage AOB).

Voorlopige cijfers

De definitieve opbrengsten en subsidies zijn pas na geruime tijd bekend. Daarom staan in tabel 4 alleen de cijfers 2015-2017 voor het busvervoer. En zelfs nu zijn voor sommige ov-autoriteiten de cijfers nog niet definitief. In de volgende editie van de ‘Staat van het regionale openbaar vervoer’ kunnen de cijfers dus nog worden bijgesteld. Voorts wordt dan 2018 toegevoegd, net als de andere modaliteiten.

In totaal is er in 2018 ongeveer 925 miljoen euro aan exploitatiebijdragen verleend aan het regionale openbaar vervoer.

De gegevens van tabel 4 zijn het resultaat van een informatie-uitvraag van DOVA bij de ov-autoriteiten.

Staat van het ov
Scroll naar boven