Materieel en milieuprestatie

Materieel en milieuprestatie in 2017

Aantallen materieel

Eind 2017 bestaat het regionale openbaar vervoer uit 185 treinen, 257 metro’s, 578 trams, 16 schepen, 5.002 ov-bussen (midi en groot) en naar schatting 300 achtpersoonsbussen. De metro’s rijden in Rotterdam e.o. (167) en in Amsterdam (90). De trams rijden in Amsterdam (200), Den Haag (240), Rotterdam (112) en Utrecht (26). Met uitzondering van de trams van Utrecht rijdt al dit railmaterieel groene stroom. Hier is qua duurzaamheid weinig winst meer te boeken. Daarom richten we ons in dit hoofdstuk over de duurzaamheid van het ov-materieel op de bussenvloot en met name op de ov-bussen bedoeld voor meer dan acht personen,
 
Opvallend is de snelle toename van het aantal Euro VI-bussen ten koste van het EEV-aandeel. Dit nieuwe materieel is zeer schoon als het gaat om de lokale luchtkwaliteit (PM10 en NOx). Maar voor de CO2-reductie is de winst gering. Met de start van de concessies Haarlem / IJmond (september) en Almere en Amstelland-Meerlanden (beide december) stroomden respectievelijk 36, 100 en 159 Euro VI-bussen in. Daarmee is het landelijke aandeel van Euro VI-bussen gegroeid tot ruim 31 procent.
 
De 62 gasbussen in Haarlem / IJmond tanken sinds de start van de nieuwe concessie virtueel groengas, dankzij de aankoop van groengascertificaten. Het totaal aantal groengasbussen in ons land komt daar mee op 389. Het bijzondere is dat ze door het kortcyclisch karakter van groengas te beschouwen zijn als CO2-vrij. Maar het is geen zero emissie, omdat wel lokale emissies vrijkomen (PM10, NOx etc.). Ongeveer 230 andere bussen tanken nog traditioneel aardgas.

De milieuprestatie van de ov-bussen naar ov-autoriteit ziet er eind 2017 als volgt uit. Het betreft de aantallen bussen voor meer dan acht personen, uitgezonderd reservematerieel en opleidingsbussen.

Zero-emissiebussen

Toch ging de meeste aandacht uit naar de nieuwe inzet van elektrische bussen. Aan het begin van 2017 waren er 112 elektrische bussen in bedrijf, waaronder 40 trolleybussen in Arnhem. Liefst 62 van de resterende 72 waren net nieuw in dienst gekomen met de concessiewissels medio december 2016 (Zuidoost-Brabant en Limburg). Vooral de 43 zero-emissiebussen van Hermes in Eindhoven en omgeving stonden in 2017 sterk in de belangstelling, ook internationaal. Dit is niet alleen te danken aan het grote aantal, op dat moment een unicum in Europa, maar ook omdat het gelede bussen van 18,1 meter betreft. Ze worden tussentijds bijgeladen. Elke bus rijdt een kleine 300 kilometer per dag. De 43 bussen sparen samen op jaarbasis ongeveer 2700 ton CO2 uit en 14 ton NOx ten opzichte van de bussen die er in de vorige concessieperiode reden, overwegend EEV-bussen. In de andere nieuwe concessie, die voor Limburg, is het stadsvervoer van Venlo zero emissie (ZE) geworden. Het betreft 10 bussen. Verder rijden er 2 ZE-bussen op de streeklijn Venlo–Venray.  In Maastricht gaat het voorlopig om 4 gelede ZE-bussen.
 
In het jaar 2017 zijn er aan de 112 zero-emissiebussen nog 50 toegevoegd, waarmee het totaal aan het eind van het jaar 162 staat. Onderdeel van die 50 zijn de 15 elektrische bussen op de Waddeneilanden die begin 2017 in dienst werden gesteld als onderdeel van de nieuwe concessie Zuidoost-Fryslân. De resterende 35 bussen zijn ingestroomd in een lopende concessie. Met deze toevoeging groeit het aandeel elektrische bussen eind 2017 naar ongeveer 3,5 procent van het totale aantal grote ov-bussen. De inzet van het elektrische deel van de nieuwe wagenparken in de concessies Amstelland-Meerlanden en Haarlem / IJmond werd uitgesteld tot begin 2018.

Staat van het ov
Scroll naar boven