Ontwikkelingen concessies

Ontwikkelingen rond concessies in 2017

Ingang nieuwe concessies

In het dienstregelingjaar 2017 bestond het regionale openbaar vervoer uit 35 gebiedsconcessies. Aan het einde van het jaar daalde het aantal naar 34. Daarnaast zijn er nog twaalf lijnconcessies en –contracten en zes concessies/contracten voor het kleinschalig openbaar vervoer in Groningen en Drenthe.

Het dienstregelingjaar 2017 begon met zeven nieuwe concessies, namelijk Zuidoost-Fryslân met drie Waddeneilanden, de concessie Provincie Utrecht, de treindienst Alphen aan den Rijn–Gouda, Rail Haaglanden, Rail Rotterdam, Zuidoost-Brabant en de concessie Limburg (zie de concessiekaart 2017). Deze concessies waren gestart op 11 december 2016. Een korte beschrijving van elk is opgenomen in De Staat 2016

In de loop van 2017 vonden de volgende ontwikkelingen plaats:
  • Op 31 maart 2017 eindigde de concessie van treindienst Rotterdam–Hoek van Holland. De lijn wordt omgebouwd naar metro en de nieuwe verbinding zal onderdeel uitmaken van de concessie Rail Rotterdam.
  • Op 11 mei lichtte het provinciaal bestuur van Gelderland de verlengingsoptie van de concessie Achterhoek Rivierenland. Dat betekent dat Arriva deze concessie nog tot eind 2025 mag exploiteren. Onderdeel van de concessie zijn de treindiensten Arnhem–Winterswijk, Zutphen–Winterswijk, Arnhem–Tiel en Apeldoorn–Zutphen.
  • Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maakte op 23 mei bekend dat het voornemens is de concessie Noord-Holland Noord voor tien jaar te gunnen aan Connexxion. Hij gaat in op 22 juli 2018.
  • Op 11 juli werd bekend dat de concessie voor het regionale treinvervoer in Groningen en Fyslân voor vijftien jaar in handen blijft van Arriva. Deze concessie – juridisch zijn het twee concessies met dezelfde inhoud: een voor Groningen en een voor Fyslân – start op 13 december 2020.
  • Op 3 september 2017 ging de nieuwe concessie Haarlem / IJmond van start (Connexxion) in.
  • Op 17 oktober heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân aangegeven de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en de concessie Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden met twee jaar te willen verlengen tot eind 2022. Het definitieve besluit volgt in 2018.
  • Op 10 december 2017 gingen de volgende nieuwe concessies in: de treindiensten Zwolle–Kampen en Zwolle–Enschede (beide Keolis), Busvervoer Almere (Keolis) en Amstelland-Meerlanden (Connexxion).
  • Op 20 december maakte het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdan Den Haag de gunning bekend van de concessie Voorne-Putten en Rozenburg aan vervoerbedrijf EBS. De concessie gaat in op 9 december 2018.
In 2017 is het ov-landschap één vervoerder armer, sinds eind 2016 is de naam Veolia verdwenen. Na het verlies van de concessies in Limburg bleef alleen het regionaal vervoer Haaglanden over. Dat is nu overgenomen door het zusterbedrijf binnen de Transdev-holding, Connexxion.Er is eind 2016 ook een vervoerbedrijf bijgekomen, Abellio. Dit dochterbedrijf van NS is de concessiehouder voor de treindienst Alphen aan den Rijn–Gouda. De exploitatie laat Abellio overigens over aan NS.

Over de nieuwe concessies

Hieronder een korte beschrijving van de concessies die in de loop van 2017 in gingen.
 
Concessie Haarlem / IJmond
De zittende vervoerder Connexxion mag ook de nieuwe concessie exploiteren. Syntus behaalde in de aanbesteding evenveel punten. Het lot moest uitsluitsel geven, een unicum in de ov-sector. Na een bezwarenprocedure en de daarmee gepaard gaande anderhalf jaar verlenging van aflopende concessieperiode bepaalde de rechter dat het gunningbesluit rechtens was genomen. Ook EBS had meegedongen. De concessie heeft twee R-netlijnen gekregen, een betere herkenbaarheid van lijnen, vervangend vervoer bij rituitval en kwaliteitsverbetering van verschillende lijnen (sneller, frequenter). De bussen worden stiller en schoner. In het eerste jaar komen er 16 elektrische bussen. De 56 aardgasbussen rijden nog drie jaar door en rijden in die periode op groengas. Daarna worden ze vervangen door zero-emissiebussen.
 
Treindiensten Zwolle–Kampen en Zwolle–Enschede
NS, Arriva en Syntus dongen mee naar het recht om gedurende vijftien jaar deze twee treindiensten te mogen exploiteren. Laatstgenoemde won de aanbesteding en zal onder de naam Keolis Nederland opereren. Met het oog op deze aanbesteding zijn beide lijnen geëlektrificeerd. Keolis rijdt beide trajecten met 16 nieuwe Stadler Flirt treinen. Ze hebben een gelijkvloerse instap, wifi, stopcontacten, usb-aansluitingen, een stiltecoupe en een toilet. In de spits worden extra treinen ingezet. Op het traject Zwolle-Kampen wordt de dienstregeling op de zondagochtend uitgebreid naar een halfuursdienst in plaats van eens per uur. De provincie Overijssel heeft de treindienst Zwolle–Kampen in december 2006 van het Rijk overgenomen en de treindienst Zwolle–Enschede in december 2014. De verbinding Zwolle–Kampen maakte eerder deel uit van aanbestedingen die niet tot gunning hebben geleid: zo was de lijn eerst onderdeel van een uit te geven concessie IJsselmond en later is hij apart als regiotramverbinding aanbesteed. De verbinding naar Enschede wordt 18 minuten sneller met de komst van een Intercity tussen Enschede en Zwolle. Tot de zomer van 2018 rijdt deze tot Raalte in verband met werkzaamheden aan station Zwolle. Het spoortracé tussen Wierden en Enschede deelt Keolis met de NS.
 
Busvervoer Almere
Syntus won deze concessie, die zowel het stadsvervoer als het streekvervoer omvat. In de oude situatie waren dat twee aparte concessies. Het vervoerbedrijf rijdt onder de naam van het moederbedrijf Keolis. Zittend vervoerder Connexxion, Arriva en EBS waren de andere inschrijvers op deze concessie. De concessie loopt tot eind 2027. Het netwerk onderging een grote wijziging. Keolis heeft een Bus Rapid Transit-systeem uitgewerkt met opvallende, 15 meter lange bussen. Het zijn Euro VI-bussen en een zevental elektrische bussen. Behalve de bussen springen ook de reisinformatiekolommen op de halte in het oog. De chauffeurs werken achter een veiligheidsruit.
 
Amstelland-Meerlanden
Het busvervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden wordt sinds 10 december 2017 uitgevoerd door Connexxion. Andere inschrijvers waren Qbuzz, Arriva en, EBS. De looptijd van de concessie is tien jaar en eindigt op 12 december 2027, maar er is de mogelijkheid van verlenging met maximaal vijf jaar. Dit is een van de grootste concessies in Nederland. Schipholnet en enkele drukke lijnen naar Haarlem maken deel uit van de concessie. De concessie zou starten met 100 elektrische bussen op en rond Schiphol, maar dit geschiedde met enkele maanden vertraging. Ook opvallend zijn 18 dubbeldekkers op lijn 346 tussen Amsterdam Zuid en Haarlem en de 21 meter lange voertuigen op Rnetlijn 300 tussen de stations Amsterdam Bijlmer ArenA en Haarlem.
In kleine kernen waar het aantal reizigers laag is, biedt Connexxion vraagafhankelijk vervoer. Verschillende R-netlijnen zullen ook ’s nachts blijven rijden. Connexxion biedt ook aanvullende mobiliteitsdiensten, vraagafhankelijk vervoer, deelauto en fiets, om de gehele reis van deur tot deur te vergemakkelijken. Rond 2025 is het grootste deel van de concessie emissieloos.

Staat van het ov
Scroll naar boven