Samenvatting

In dit onderdeel is de staat van het regionaal openbaar vervoer 2016 samengevat op de onderdelen concessies, openbaar vervoer en reizigers.

Het regionale openbaar vervoer omvat al het openbare vervoer dat onder de verantwoordelijkheid van provincies en vervoerregio’s valt. Deze instanties zijn in de Wet personenvervoer 2000 aangemerkt als concessieverleners. Deze publicatie gaat over het aanbod aan openbaar vervoer en het gebruik ervan (reizigers). Het aanbod manifesteert zich in lijnen, ov-ritten, haltes, voertuigen, frequenties en stiptheid. Het gebruik valt te meten aan de hand van het aantal gebruikers, de afstand die ze afleggen en hun (on)tevredenheid over het ov-aanbod.

tabel-1.png

Trends

De daling van het aantal concessies voor regionaal openbaar vervoer is de afgelopen jaren doorgezet. Doordat  de looptijd van concessies gemiddeld langer wordt – steeds vaker tien of vijftien jaar – neemt de financiële waarde van de concessies toe. De beschikbaarheid van openbaar vervoer in ons land is hoog. Tot 2015 is het aandeel inwoners met openbaar vervoer in de buurt steeds iets toegenomen. En dat ondanks het feit dat het aantal haltes, het aantal lijnen en het aantal ov-bussen licht afnemen. Per saldo betekent dit dat het openbaar vervoer steeds efficiënter wordt. Het gebruik van voertuigen wordt geoptimaliseerd en de gemiddelde bezetting wordt steeds hoger. Hoewel het in het ov steeds drukker wordt, geven de reizigers elk jaar weer een iets hoger rapportcijfers voor hun openbaar vervoer.

Bronnenlijst
Staat van het ov
Submenu openen

Samenvatting

Scroll naar boven