Reizigerskilometers

Trends op gebied van reizigerskilometers BTM

Reizigerskilometers BTM


Tabel 19 toont voor de jaren 2014, 2015 en 2016 de toedeling van de reizigerskilometers per bus, tram, metro en ferry aan de verantwoordelijke ov-autoriteiten. In de laatste kolom wordt de groei in 2016 weergegeven. Opvallend is de daling van 7,3 procent in Noord-Holland. Hier zijn twee redenen voor. Begin 2016 is de verantwoordelijkheid voor het Haarlemse deel van de Zuidtangent overgegaan naar de Vervoerregio Amsterdam. Dit scheelt 14 miljoen reizigerskilometers. Daarnaast is er in 2016 in de concessie Haarlem IJmond sprake geweest van een daling van 6 procent van het gebruik als gevolg van de langdurige sluiting van de Velsertunnel voor groot onderhoud.


De tabel laat verder zien dat Noord-Brabant, Groningen Drenthe en Zeeland de sterkste groeiers zijn. In Flevoland en Friesland is de vervoeromvang nagenoeg gelijk gebleven. Ook valt op te maken dat de helft van alle kilometers wordt afgelegd in de twee vervoerregio’s (Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag / MRDH).


De cijfers moeten nog worden opgehoogd voor gemiste reizigerskilometers. Deze kunnen worden veroorzaakt door uitgevallen of afwezige OV-chipkaartapparatuur (bij sommige onderaannemers, scholierenlijnen en buurtbuslijnen), en ook door reizigers die vergeten uit te checken. Verder moet worden bedacht dat mobiele chipkaartapparatuur geen gegevens over reizigerskilometers genereert. Ten slotte worden de kilometers van grijs- en zwartrijders en van kinderen tot vier jaar niet geregistreerd. Rekening houdend met het voorgaande benadert de volgende schatting waarschijnlijk het best de werkelijke totale omvang van het aantal reizigerskilometers: 5,2 miljard in 2014; 5,4 miljard in 2015; en 5,5 miljard in 2016.

Regionale trein


Tabel 20 toont de aantallen reizigerskilometers afgelegd met de treindiensten die onder de verantwoordelijkheid vallen van provincies en vervoerregio’s. Hieruit blijkt dat bij diverse treindiensten het gebruik is afgenomen, terwijl het bij andere juist is toegenomen. Ook bij regionale treindiensten is een ophoging op zijn plaats voor reizen die wel zijn gemaakt, maar niet zijn geregistreerd. Al met al zal het totaal in 2016 net onder de 1,2 miljard reizigerskilometers uitkomen.

Toelichting


De tabellen 19 en 20 zijn tot stand gekomen door de officiële cijfers van de ov-autoriteiten op te vragen. Alleen de gegevens over de Hoekse lijn (laatste volledige jaar wegens ombouw naar metro) en de treindienst Gouda–Alphen aan den Rijn zijn afkomstig van de vervoerder. De reizigerskilometers voortvloeiend uit het gebruik van de OV-chipkaart zijn vergeleken met cijfers van de Landelijke Product Regisseur, onderdeel van Serviceverlening Openbaar Vervoer, dat in opdracht van de vervoerders werkt. Vragen over verschillen leidden in enkele gevallen tot aanpassingen van cijfers, soms ook in eerdere jaren. De kwaliteit van de data is daarmee verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De bron van het cijfer van 17,9 miljard reizigerskilometer van NS hoofdrailnet is afkomstig van Kennisinstituut Mobiliteit (KiM), Mobiliteitsbeeld 2017, pag. 40.

Staat van het ov
Scroll naar boven