Reizigerskilometers

Aantal reizigerskilometers in 2016

Aantal reizigerskilometers


In 2016 is het gebruik van bus, tram, metro en ov over water, gemeten in reizigerskilometers, met 2,7 procent gestegen. Bij de gedecentraliseerde treindiensten was de groei lager: 1,1 procent. Ter vergelijking: in 2016 groeide de automobiliteit met ongeveer 0,5 procent en het NS-vervoer op het hoofdrailnet met 2,0 procent. De groei in het stads- en streekvervoer valt lager uit dan in 2015. Toen ging het bij bus, tram en metro om 5,0 procent en bij regionale treindiensten om 9,2 procent. 

In totaal worden circa 5,5 miljard reizigerskilometers afgelegd per bus, tram, metro en ov over water en bijna 1,2 miljard met regionale treinen die onder verantwoordelijkheid vallen van provincies en vervoerregio’s. In totaal bedraagt het gebruik van het regionale openbaar vervoer dus ongeveer 6,7 miljard kilometer. Ter vergelijking: in 2016 bedroeg de omvang van het vervoer op het hoofdrailnet 17,9 miljard reizigerskilometers.

Marktaandeel vervoerbedrijven


In figuur 7 is het marktaandeel van de vervoerbedrijven in het totale regionale openbaar vervoer (bus, tram, metro, ferry en regionale trein) weergegeven. Door gewonnen aanbestedingen zal het aandeel van Arriva en Syntus in 2017 en 2018 naar verwachting stijgen.

Gemiddelde ritlengte


Door per concessie de reizigerskilometers te delen op de aantallen instappers kan de gemiddelde ritlengte worden berekend die reizigers afleggen. Landelijk gezien legt een ov-reiziger in bus, tram, metro en ferry gemiddeld per rit 6,1 kilometer af. Er zit een lichte bias in deze cijfers, omdat vooralsnog alleen de volledige gegevens beschikbaar waren van de aantallen instappers die hebben ingecheckt met hun kaart, terwijl de reizigerskilometers ook gebaseerd zijn op reizigers met papieren kaartjes. Omdat deze laatste categorie instappers echter gering is – landelijk circa 3 à 4 procent – geeft het overzicht van tabel 18 toch een aardig inzicht in de verschillen tussen de concessies. Zoals te verwachten viel, zijn de verschillen aanzienlijk als we inzoomen op regio’s en concessies.


De kortste ritten, van minder dan 3 kilometer, worden gemaakt met de trams in Amsterdam en Rotterdam en met de stadsbussen in Lelystad. De langste ritten vinden we bij HOV Groningen Drenthe, met meer dan 40 kilometer. Maar ook in verschillende concessies met een overwegend plattelandskarakter zijn de ritten lang; meer dan 15 kilometer.

Staat van het ov
Scroll naar boven