Aantal instappers

Trends op gebied van het aantal instappers

Trend instappers 2014-2016


Uit tabel 16 valt op te maken dat het aantal instappers van jaar tot jaar stijgt. We zien alleen een daling in Fryslân.

De daling in Fryslân speelt alleen in de concessie Noorden Zuidwest-Fryslân en wel vooral bij de stadsdienst Leeuwarden. Ze is onder andere te verklaren uit het feit dat er in 2016 minder studenten waren bij de hogescholen. Het aandeel studenten in het stadsvervoer is zeer hoog, zodat elke daling van het aantal studenten flink doorwerkt. 

Het aantal instappers bij de regionale trein kan door het ontbreken van gegevens van enkele treindiensten niet met zekerheid worden gegeven. Het gaat in totaal om ongeveer 50 miljoen instappers in 2016.

Toelichting


Deze aantallen zijn gebaseerd op een inventarisatieronde bij ov-autoriteiten. Ook is er een controle uitgevoerd met data van Landelijk Product Regisseur.

Staat van het ov
Scroll naar boven