Aantal ov-lijnen

Trends in de ontwikkelingen van ov-lijnen

Ontwikkelingen ov-lijnen 2014 tot 2016


Tabel 5 toont het aantal ov-lijnen per ov-autoriteit in de afgelopen drie jaar. Het is niet goed mogelijk een trend aan te geven op basis van deze cijfers. Het is echter bekend dat de eerste tien jaar van deze eeuw lijnennetten na aanbestedingen efficiënter zijn opgebouwd, onder meer door parallel lopende stadslijnen en streeklijnen met elkaar te verbinden. Daardoor zal het aantal ov-lijnen door de jaren heen ongetwijfeld zijn gedaald. Meer recentelijk zien we een ontwikkeling waarbij slecht renderende buslijnen met kleiner materieel worden geëxploiteerd. In enkele gevallen krijgen lijnen een vraagafhankelijk karakter, zoals Breng Flex, of worden ‘lijnen verbuurtbust’.

De daling van het aantal lijnen in 2015 is grotendeels toe te schrijven aan de nieuwe concessie Zeeland, waarin voorheen slecht bezette streeklijnen zijn vervangen door vraagafhankelijk vervoer, de Haltetaxi. In hetzelfde jaar is een aantal lijnen in de concessie Waterland opgeheven (en zijn andere in frequentie verhoogd). In de concessie Groningen Drenthe vindt de daling vooral plaats bij nachtbussen, maar ook bij stadsdiensten.

Toelichting 


Als bron voor de cijfers in de tabel zijn de wiki-pagina’s gebruikt over de ov-concessies. Hieraan zijn, waar die ontbraken, regionale treindiensten toegevoegd, uitgezonderd de internationale stoptreindiensten. De treindienst Groningen–Leeuwarden is aan beide provincies toebedeeld; de treindienst Zwolle–Emmen alleen aan Overijssel. Niet meegenomen zijn lijnen die slechts enkele dagen rijden, zoals de vijftien lijnen van Vrijmarktbussen in Utrecht en omgeving. 

Staat van het ov
Scroll naar boven