Materieel en milieuprestatie

Trends op gebied van milieuprestaties

Milieuprestatie ov-bussen


Sinds 2009 houdt CROW-KpVV de ontwikkelingen bij van de milieuprestatie van ov-bussen. De ov-bussenvloot is sinds dat jaar veel schoner geworden. Ongeveer 53 procent van de bussen die in 2009 werden ingezet, viel in de categorie Euro III of Euro II. De verschillen in emissies zijn goed te zien in figuur 5. Hierin is tussen haakjes het jaar vermeld waarin de desbetreff ende Euronorm verplicht werd voor nieuwe bussen.

De ontwikkeling van de aandelen per Euronorm voor de periode 2009 (links) tot eind 2016 (rechts) is samengevat in figuur 6.

Toelichting


Sinds 2009 houdt CROW-KpVV bij wat de milieuprestatie is van de Nederlandse ov-bussen. Hierbij wordt gekeken naar de Euronormen van de voertuigen. In 1992 voerde de Europese Gemeenschap de Euro I-norm in. De EU scherpte deze uitstootnormen geregeld aan. Sinds begin 2014 geldt de Euro VI-norm voor nieuw verkochte voertuigen. De EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) is een vrijwillige norm van de voertuigindustrie, tussen Euro V en VI in. Euronormen hebben betrekking op vervuilende emissies, zoals stikstofoxides en fijnstof. Ze gaan niet over de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en CH4. Uiteraard kijken we in aanvulling op de Euronormen ook naar zero-emissie en is een categorie ‘elektrisch’ opgenomen.

Staat van het ov
Scroll naar boven