Ontwikkelingen concessies

Trends over concessieontwikkelingen

Ontwikkelingen concessies


Door de samenvoeging van concessies in Fryslân en Limburg daalt het aantal ‘grote’ gebiedsconcessies tot 35 bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling eind 2016. Daarnaast zijn er nog twaalf lijnconcessies en -contracten en zes concessies/contracten voor het kleinschalig openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Deze daling past in een trend die al tien jaar gaande is, namelijk de trend naar schaalvergroting en een langere concessieduur. Aanvankelijk, kort na de inwerkingtreding van de Wet personenvervoer 2000, bedroeg het aantal gebiedsconcessies meer dan het dubbele van nu: 74. Sommige namen van concessies uit de beginperiode klinken alweer vreemd in de oren, zoals Zuidoost-Drenthe, Salland, Noordoostpolder Noord, Twente OAD, Utrechtse Heuvelrug, Hilversum, Tholen, Bevelanden en De Peel.

De looptijd van busconcessies wordt door wettelijke verruiming van zes, via acht, nu vaak op tien jaar gezet. Soms zelfs met het vooruitzicht van verlenging tot vijftien jaar, als er grote investeringen worden gedaan voor de transitie naar zero-emissie. Door de schaalvergroting en de langere looptijd kunnen schaalvoordelen worden behaald die het openbaar vervoer efficiënter maken. Anderzijds wordt het voor kleinere marktpartijen moeilijker mee te dingen in een aanbesteding. De waarde van een concessie overstijgt soms een miljard euro.

Anno 2016 rijdt en vaart vrijwel het gehele Nederlandse regionale openbaar vervoer op basis van aanbestede concessies. Veel concessies zijn al voor de tweede of derde maal aanbesteed. Het bovenstaande kaartje in figuur 3 geeft meer inzicht.

Eind 2016 reed alleen het volgende openbaar vervoer (nog) niet op basis van een aanbestede concessie:

  • bus, tram en metro in Amsterdam (wettelijk vrijgesteld van verplichting tot aanbesteden)
  • tram en metro in Rotterdam (wettelijk vrijgesteld van verplichting tot aanbesteden)
  • tram in Den Haag (wettelijk vrijgesteld van verplichting tot aanbesteden)
  • regionale trein Zwolle–Enschede (start aanbestede concessie eind 2017)
  • regionale trein Zwolle–Kampen (start aanbestede concessie eind 2017)
  • regionale trein Rotterdam–Hoek van Holland (ombouw tot metro in 2017).

Staat van het ov
Scroll naar boven