Ontwikkelingen concessies

Ontwikkelingen rond concessies in 2016

Ingang nieuwe concessies


In december 2015 is met de ingang van het nieuwe dienstregelingjaar één nieuwe concessie ingegaan, namelijk de concessie Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (Connexxion). De concessiekaart 2016 geeft de daardoor ontstane situatie van het regionale openbaar vervoer weer, tot aan de dienstregelingwijziging van 11 december 2016.

Hierbij gingen zeven nieuwe concessies in, namelijk:

  1. Zuidoost-Fryslân met drie Waddeneilanden (Arriva)
  2. Provincie Utrecht (Syntus)
  3. Treindienst Gouda–Alphen aan den Rijn (NS/Abellio)
  4. Rail Haaglanden (HTM)
  5. Rail Rotterdam (RET)
  6. Zuidoost-Brabant (Hermes)
  7. Limburg (Arriva)

In 2016 zijn er vier concessies gegund. Twee van de vier zijn Europees aanbestede concessies, namelijk die voor Almere (Keolis) en Amstelland Meerlanden (Connexxion). Ze gingen in op 10 december 2017 en hebben een looptijd van tien jaar. De concessie Amstelland Meerlanden kent een verlengingsoptie van vijf jaar. De andere twee concessies zijn onderhands gegund: de concessies Rail Haaglanden (HTM) en Rail Rotterdam (RET). Ook deze laatste twee hebben een looptijd van tien jaar. Ze zijn, zoals hierboven al aangegeven, eind 2016 ingegaan. Zie bijlage-2 voor een overzicht van alle concessies met bijbehorende looptijd.
 

Concessieduur


In 2016 is de duur van drie concessies aangepast. In juni 2016 is de HOV-concessie Groningen Drenthe met twee jaar verlengd tot eind 2019, in navolging van het eerder genomen besluit om de GD-concessie met twee jaar te verlengen tot 2019. Daarmee lopen beide gelijk. Ze worden in 2018 in één concessie aanbesteed. In september 2016 heeft de Bestuurscommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten de looptijd van de concessie Regiovervoer Haaglanden met twee jaar te verlengen tot 25 augustus 2019. De verlenging was nodig omdat de besluitvorming over concessie-indelingen en over aan- of inbesteden nog niet doorlopen is. Bovendien levert verlenging milieuvoordelen op. In oktober 2016 is de concessie Midden-Overijssel met twee jaar verlengd tot september 2020. Dit geeft de provincie Overijssel de ruimte om zich samen met de buurprovincies Flevoland en Gelderland te buigen over een concessie-indeling die beter aansluit op de vervoersmarkt. Een tweede reden voor de verlenging is dat over twee jaar een grotere stap kan worden gezet op het gebied van duurzaamheid (zero-emissiebussen).

Mutaties ov-concessies 2016


Hoeksche Waard Goeree Overflakkee


Dit is een concessie van acht jaar met de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar: 12.12.2015 – 09.12.2023 (+2). De aanbesteding die eraan vooraf ging, is gewonnen door Connexxion, dat de concessie overnam van Arriva. Ook Noot B.V. had ingeschreven. Connexxion introduceert op verzoek van de provincie de R-net-formule voor de verbinding tussen Dirksland (Goeree-Overflakkee) en Rotterdam Zuidplein. R-net is het nieuwe, hoogwaardige ov-concept dat op termijn de hele Randstad zal ontsluiten. De roodgrijze R-net-bussen zullen in de ochtendspits 9 keer per uur rijden en in de avondspits 8 keer per uur. Deze bussen zijn standaard uitgerust met wifi en USB-oplaadpunten.


Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden

Arriva nam deze concessie over van Qbuzz. Naast Arriva hadden ook Connexxion, EBS en uiteraard Qbuzz ingeschreven op deze concessie. De looptijd van de gegunde concessie is vier jaar, met een optie om twee jaar te verlengen. Er is gekozen voor deze korte looptijd om in 2020 (2022) te kunnen aansluiten bij de andere busconcessie in de provincie, namelijk Noord- en Zuidwest-Fryslân. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om in 2020 het busvervoer in één keer aan te besteden. Het busvervoer op Vlieland, Terschelling en Ameland is niet meer in drie aparte concessies geregeld, maar is opgenomen in deze concessie. Op de eilanden zijn 15 elektrische bussen in gebruik genomen. Op het vasteland zijn 66 Euro VI-bussen ingezet. Op de HOV-lijnen Leeuwarden–Drachten, Drachten–Heerenveen en Drachten–Oosterwolde wordt vaker gereden. Opvallend: een elektrische deelauto in de wijk De Trisken te Drachten (gemeente Smallingerland. 


Provincie Utrecht

De nieuwe concessie in Utrecht kende een gemankeerde start. Niet verwonderlijk, want slechts enkele weken voor de start van de concessie kreeg de beoogde winnaar van de aanbesteding het groene licht. Het besluit van de provincie de concessie te gunnen aan Syntus was aangevochten door Connexxion, de toen nog zittende vervoerder. Uiteindelijk stelde de rechter pas in november dat de provincie Utrecht de concessie op een rechtsgeldige wijze had gegund aan Syntus. Pas toen kon de nieuwe vervoerder de bestelling van 224 nieuwe bussen definitief maken en konden de roosters worden gemaakt. Met veel kunst- en vliegwerk werd voor de overbruggingsperiode een bussenvloot samengesteld en het personeel ingeroosterd. Inmiddels is het nieuwe wagenpark in gebruik, inclusief twee elektrische bussen.


Treindienst Gouda–Alphen aan den Rijn

Deze concessie heeft een looptijd van vijftien jaar en werd in april 2014 gegund aan NS in combinatie met dochteronderneming Abellio. Ook Arriva had ingeschreven. NS rijdt met zes nieuwe treinen in een hogere frequentie; het aantal ritten is ondanks de gelijk gebleven exploitatiebijdrage van de provincie met 55 procent gestegen. Tot 19.00 uur is er nu een kwartierfrequentie. Ook nieuw: gelijkvloerse instap, wifi, stopcontacten, USB-aansluitingen en draadloos opladen van smartphones.


Rail Haaglanden en Rail Rotterdam

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een tienjarige concessie Rail Rotterdam gegund aan RET en een eveneens tienjarige concessie Rail Haaglanden aan HTM. Het zijn onderhandse gunningen. Er is een intensief onderhandelingstraject aan voorafgegaan. De stiptheid, de rituitval, de klanttevredenheid en het al dan niet beschikbaar stellen van exploitatiebijdragen waren daarin belangrijke onderwerpen. Beide concessies gingen in december al in. Het totale pakket van de overeenkomsten heeft een omvang van drie miljard euro bij de RET en twee miljard euro bij de HTM. De MRDH heeft een aandeel RET en een aandeel HTM gekocht om te kunnen voldoen aan de eisen die de Europese ov-wet stelt aan aanbesteding. Infrastructurele werken zijn geregeld via een apart contract.


Zuidoost-Brabant

Hermes, dochter van Connexxion, was de enige inschrijver. Het moederconcern heeft deze concessie aangegrepen om in een keer met 43 elektrische gelede bussen te starten. Daarvoor worden ook veel eigen middelen gebruikt. Het aanbod aan dienstregelinguren kon zelfs nog iets worden uitgebreid. Binnen vier jaar wordt het gehele stadsvervoer zero-emissie. En tegen het eind van de concessie volgt de rest. De drukke HOV-lijn naar de luchthaven krijgt in de spits een frequentie van 14 bussen per uur. Ook nieuw: deelfietsen en verdere integratie met doelgroepenvervoer.


Provincie Limburg

De gunning van de concessie Limburg kende een opmerkelijke geschiedenis. Er bleken malversaties te hebben plaatsgevonden bij de inschrijver die aanvankelijk de aanbesteding won. Nadat die aan het licht kwamen, werd de concessie gegund aan de nummer twee van de aanbesteding, Arriva. In de concessie, die geheel Limburg omvat, zijn vier treindiensten opgenomen. Naast de Maaslijn en de Heuvellandlijn zijn dat twee nieuw gedecentraliseerde treindiensten: Sittard–Heerlen en Roermond–Maastricht. Er rijden 226 nieuwe bussen en het aantal nieuwe treinen groeit naar 36. In Venlo is Arriva met 14 elektrische bussen gaan rijden en in Maastricht met twee. Het is de opmaat naar een volledige inzet van zero-emissiebussen in 2026.
 

Veolia


Eind 2016 verdween Veolia uit het ov-landschap. Na het verlies van Limburg bleef alleen het regionaal vervoer Haaglanden over. Dat is nu overgenomen door het zusterbedrijf binnen de Transdev-holding, Connexxion.

Figuur 2: Regionale treindiensten

Staat van het ov
Scroll naar boven