Flexsystemen

Trends in flexsystemen

In 2019 is te zien dat de verschillende systemen elkaar vrij snel opvolgen. Zo zijn er in verschillende regio’s diverse flexvormen met eigen kenmerken en eisen beschikbaar. Reizigers krijgen hierdoor veel veranderingen te verwerken. Niet alleen het vervoer wordt flexibel, ook reizigers moeten flexibel zijn. Maar het volledig vervangen van reguliere ov-lijnen door flexvervoer is tot nu toe beperkt gebleven. Wel worden als eerste de ‘randen van de dienstregeling’ vraagafhankelijk gemaakt. Het is niet duidelijk of dat zo blijft. De ondergrens van wat aan traditionele ov-lijnen kan worden geboden hangt af van:

  • de mogelijkheid van bundeling van de reisbehoeften;
  • de beschikbare subsidie;
  • de politieke keus hoe die subsidie te verdelen.
Wat betreft dat laatste: steeds vaker wordt de nadruk gelegd op ‘sterke lijnen sterker maken’ met het doel te voorzien in de vervoerbehoefte van zo veel mogelijk reizigers. Maar ook kan meer nadruk komen te liggen op een basisvoorziening in stille gebieden en op stille uren. Het is een politieke afweging. De verwachting is dat het aandeel vraagafhankelijk openbaar vervoer nog gaat groeien, mede mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen. De scheidingslijn tussen traditioneel openbaar vervoer en vraagafhankelijk openbaar vervoer gaat hierdoor de komende jaren steeds meer verdwijnen. Openbaar vervoer wordt ‘mobiliteit’ en ‘keten’. Denk ook aan deelauto’s (al dan niet met een vrijwilliger als chauffeur) en deelfietsen. Mobility as a Service (MaaS) doet zijn intrede waarbij het gebruik van diverse open data en apps steeds belangrijker wordt. De mobiliteitswereld verandert, de reiziger verandert, ov-concessies worden ketenconcessies. Halte-halte wordt naar verwachting steeds meer van-deur-tot-deur.

Staat van het ov
Scroll naar boven