Flexsystemen

Flexsystemen 2019

Het ‘traditionele’ lijn-gebonden openbaar vervoer maakt ontwikkelingen door. Waar traditionele ov-lijnen niet meer haalbaar zijn of niet mogelijk zijn, worden deze soms vervangen door flexibele, vraaggerichte mobiliteitsinitiatieven. Deze ontwikkeling is vaak onvermijdelijk vanwege de kostendekking. Het resultaat van deze verandering is dat het aanbod beter aansluit bij de omvang en het gebruik. Al zal er zeker een beperkte groep reizigers zijn waarbij de nieuwe vorm van vervoer niet past. Een tweede ontwikkeling is dat vervoerbedrijven de grootte van hun voertuigen steeds beter aanpassen aan het verwachte aantal reizigers. Vaak door kleiner materieel in te zetten waar dat passend is. Maar soms ook door langer en hoger materieel in te zetten als er sprake is van een grote vervoerbehoefte. Overigens zijn flexsystemen niet louter vervangers van vaste ov-lijnen. Denk aan de Regiotaxi en de Zonetaxi als aanvulling op de vaste ov-lijnen. Flexsystemen vallen lang niet altijd binnen de definitie van openbaar vervoer (zie kader). Voor reizigers in landelijke gebieden, kleine steden en krimpgebieden zijn dit wel belangrijke vervoermiddelen.

Staat van het ov
Scroll naar boven