Dienstregelinguren en -kilometers

Verantwoording cijfers

De cijfers over bus, tram, metro en ferry zijn afkomstig van het OverOV-dashboard van het samenwerkingsverband DOVA. Daar waar een andere bron is gebruikt, is dit aangegeven. De gegevens over de treindiensten komen van de ov-autoriteiten.

Op basis van het zogeheten koppelvlak 1 zijn de geplande dienstregelinguren en dienstregelingkilometers beschikbaar voor bus, tram, metro en ferry. De brondata is de per dag volledig uitgeschreven dienstregeling. Dit is de dienstregeling zoals die op de dag van uitvoering bekend is, en zo ook op de DRIS-borden voor de reiziger zijn getoond. Hierin zijn de tot die dag bekende wijzigingsberichten van de vervoerder meegenomen.

De cijfers wijken af van de officiële cijfers van de ov-autoriteiten, maar vaak minder dan 5 procent. De cijfers hebben betrekking op een kalenderjaar. Vervoerders werken meestal met een dienstregelingjaar. Er zijn ook nog vaak wijzigingen op de dag zelf. Die worden in dit overzicht niet meegenomen. Ten slotte kunnen er in de brondata fouten zitten die verschillen kunnen verklaren. Soms ontbreken brondata. De berekeningswijze voor dienstregelingkilometers is wat dat betreft foutgevoeliger dan die voor de dienstregelinguren. In samenwerking met de ov-autoriteiten wordt gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de data.

Een aantal lijnen uit de brondata zijn niet meegenomen. Dit zijn de vraagafhankelijke, en vooral ‘virtuele’ Opstapperlijnen in Fryslân en de OV-shuttlelijnen in Limburg. In een enkel geval, waar de data niet plausibel waren, zijn de data opgevraagd bij de ov-autoriteit.

Er is altijd een bepaalde mate van uitval van ritten, en wat vaker voorkomt is dat de wel gemaakte rit niet is geregistreerd in de systemen. Het aantal gerealiseerde dienstregelinguren en -kilometers ligt dus per definitie lager dan de geplande dienstregelinguren en -kilometers.

Staat van het ov
Submenu openen

Verantwoording

Scroll naar boven