Aanbod

In dit onderdeel vind je de ov-lijnen, het flexvervoer, de punctualiteit en de beschikbaarheid van het regionale ov in 2019.
Het aantal geplande dienstregelingritten steeg met 6%. Dit duidt op gemiddeld hogere frequenties, want het aantal ov-lijnen bleef ongeveer gelijk; ze gingen van 1900 naar 1909. Het kan ook duiden op meer vraagafhankelijk ov, waarbij de ritten wel zijn gepland, maar de voertuigen alleen rijden op afroep. Deze lijnen zijn echter zoveel mogelijk uit onderstaande overzichten gehouden. Denk hierbij aan de lijnen van de Opstapper in Fryslân en de Bestelbuzz in Zuid-Holland. Naast vaste lijnen bestaan dus ook nog verschillende flexsystemen. Die komen in een apart hoofdstuk aan bod.
Staat van het ov
Scroll naar boven