Over Ruimte voor Lopen

De ruimte voor lopen is de laatste tientallen jaren een beetje ondergesneeuwd. En dat terwijl lopen kan bijdragen aan een flink aantal maatschappelijke opgaven. Lopen is goed voor gezondheid en welzijn en bevordert de sociale cohesie. Lopen verbetert de leefomgeving omdat het geen uitstoot veroorzaakt, de verkeersdruk ontlast en relatief weinig ruimte vergt. Bovendien ondersteunen goede looproutes de zelfredzaamheid van eenieder, niet in de laatste plaats ouderen en mensen met beperkingen. Het besef dat investeren in lopen bijdraagt aan het realiseren van veel beleidsdoelen begint langzamerhand toe te nemen.

Ruimte voor lopen


Het platform wil de potentie van lopen veel beter benutten. We denken dat daar drie dingen voor nodig zijn:

  • Lopen heeft een positief imago dat wordt geassocieerd met gezondheid en plezier.
  • Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van het overheidsbeleid.
  • De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen.

 
Het platform wil het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder maken en partners samenbrengen die kunnen helpen loop- en wandelroutes te verbeteren en lopen te stimuleren. Daarnaast is het de bedoeling de (inter)nationale kennis over lopen te bundelen en uit te breiden. Allemaal met als ambitie dat meer mensen vaker lopen, voor hun gezondheid, voor het plezier of simpelweg om van A naar B te komen.
 

2018: de basis is gelegd

In 2018 heeft een initiatiefgroep de basis gelegd voor het platform. Er zijn veel verkennende gesprekken gevoerd en er is flink wat enthousiasme ontmoet. Inmiddels hebben ruim dertig partners aangegeven actief te willen meedoen. Dat zijn zowel overheden (rijk, provincies, gemeenten) als maatschappelijke organisaties op het gebied van verkeer, leefomgeving, gezondheid, sport, milieu, recreatie en landschap. Belangrijk resultaat was ook dat we ‘dragende’ partners hebben gevonden, Zij zijn bereid een financiële bijdrage te doen waarmee in 2019 de noodzakelijke proceskosten worden gedekt.
 

2019: van start met het platform Ruimte voor Lopen

In 2019 wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke Agenda Ruimte voor Lopen plus een bijbehorend actieplan. Het resultaat presenteren we op 9 oktober 2019 tijdens het internationale voetgangerscongres Walk21 in Rotterdam. Vanaf dat moment gaat het platform Ruimte voor Lopen formeel van start.

Downloads

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven