Betrokken partijen

Het platform-in-opbouw kent nog geen definitieve organisatiestructuur. De voorlopige organisatie bestaat uit een regiegroep, een groep dragende partners en een grote groep overige partners


Regiegroep

In de regiegroep zitten vertegenwoordigers van de drie initiatiefnemers. Zij zorgt voor voortgang in het proces. Denk daabij aan de agendavorming en aan een officiële start tijdens Walk21. Ook zorgt de regiegroep voor een definitieve organisatiestructuur voor de periode na Walk21.

 • Filip van As - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Frank Hart - Wandelnet
 • Wim van de Boogaard - Wandelnet
 • Emile Oostenbrink - CROW

Dragende partners

Deze partijen nemen niet alleen actief deel aan het platform-in-opbouw en de agendavorming, ze dragen ook bij aan de proceskosten.

 • Provincie Gelderland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Zwolle
 • Veilig Verkeer Nederland (afdeling Overijssel)

Overige partners

Deze partijen leveren vanuit hun betrokkenheid en deskundigheid een bijdrage aan de ontwikkeling van agenda en het bijbehorende actieplan.

 • Veilig Verkeer Nederland (landelijk)
 • ANWB
 • MensenStraat
 • Rover
 • Kenniscentrum Sport
 • NOC-NSF
 • IVN
 • GGD Amsterdam
 • Koninklijke Nederlandse Wandelbond
 • Stichting Sport en Zaken
 • Natuurmonumenten
 • Staatsbosbeheer
 • Landschap Noord-Holland
 • ANBO
 • Ieder(in)
 • LTO
 • BUas (voorheen NHTV)
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen Universiteit (WUR)
 • Walk21
 • Waterschap Vallei en IJssel

 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven