FAQ

In dit overzicht vindt u veelgestelde vragen.

Hoeveel veren zijn er eigenlijk in Nederland?
'Vrienden van de Voetveren' beheert een overzicht van alle veerponten in Nederland, Belgie en Luxemburg, inclusief lokatie en soort (voetveer, voet-/fietsveer, autoveer, lengterichtingveer). Het overzicht is hier te vinden. 

Welke veiligheidseisen worden aan een veer gesteld?
In 2013 hebben het Landelijk Veren Platform, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Vereniging van Nederalndse Gemeenten 'Fiets-/voetveerponten voor maximaal 12 passagiers - Leidraad  minimale nautische, technische en bemanningseisen' gepubliceerd. Dit document is hier te vinden in de bibiotheek. 

Bestaan er inrichtingseisen voor veerstoepen?
Nee, er bestaan geen inrichtingseinsen voor veerstoepen. 

Wat zijn veerrechten?
Veerrechten bestaan en hebben hun juridische basis in de nog steeds bestaande Verenwet uit 1921. In artikel 7 van de Verenwet is het veerrecht omschreven als “het recht om met uitsluiting van ieder ander personen en goederen over te zetten, alsmede het brugrecht of het tolrecht, waarin een veerrecht is omgezet”. Het artikel 'De expoitatie van het veerrecht' gaat hier verder op in. Dit document is hier te vinden in de bibliotheek.

Geeft CROW met het Kennisplatform Personenvervoer over water advies in specifieke situaties?
Nee, gezien de onafhankelijke status kan CROW geen advies geven over specifieke situaties. Wel kunnen wij verwijzen naar relevante kennis en partners. 

Voor advies op maat verwijzen we naar een adviesbureau, zoals de bureaus en adviseurs die onder het tabblad partners zijn te vinden. 

Koen Bekking

Bel of mail met
  • 0318 - 69 53 97
  • 06 - 12 06 23 02
  • koen.bekking@crow.nl
  • Koen Bekking

© Copyright 2014 CROW