Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u kennisdocumenten, gekoppeld aan een of meer inhoudelijke onderwerpen. Onder beleidsdocumenten vindt u documenten van gemeenten, stadsregio’s, provincies en samenwerkingsverbanden ter inspiratie.
34 resultaten
Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Volgende Laatste
 • Passagiersvervoer over water 10 december 1993
  Het hoofddoel van deze oriënterende studie is om na te gaan in hoeverre passagiersvervoer over water in Nederland, als alternatieve vorm van openbaar vervoer, haalbaar is.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Snelle schepen op binnenwateren 1 oktober 2001
  Dit rapport is de weerslag van de nautische ervaring die de laatste jaren is opgedaan met snelle personenschepen in Nederland.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam - Bewegingen knelpunten Fast Ferry 12 november 2002
  Op de route van de snelle veerverbinding tussen Dordrecht en Rotterdam zjin diverse knelpunten gesignaleerd waarvan de waleigenaren zeggen dat zij tijdens de normale uitoefening van hun bedrijfsacvititeiten hinder ondervinden van de snelle passages van de door Fast Ferry B.V. ...
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Enquête Fast Ferry 29 oktober 2003
  Op donderdag 18 september is een kort reizigersonderzoek gehouden op de Fast Ferry verbinding Dordrecht – Rotterdam. Doel van het onderzoek was met name inzicht te verkrijgen in het aantak gebruikers van de zogenaamde korte oversteken.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • De prijs van een reis 1 september 2004
  Het doel van deze studie is primair om inzicht te verschaffen in de maatschappelijke kosten van de verschillende vervoerswijzen in Nederland.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Openbaar vervoer over water 1 maart 2005
  Het IVA heeft in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een kennisbank OV over water ontwikkeld.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • UITP Position paper 1 februari 2008
  The UITP EU-Committee welcomes the publication of the Green Paper on urban transport “Towards a new culture for urban mobility” as part of a broader and target-oriented discussion on the future design of the European, national and local framework for sustainable urban transport.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Wat drijft de reiziger van de Waterbus? 30 juni 2008
  Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en Waterbus BV hebben de handen ineengeslagen om de Waterbusverbinding tussen Rotterdam en Dordrecht op korte termijn een grotere rol te laten spelen in de mobiliteit en bereikbaarheid.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Quick Scan personenvervoer over water in de provincie Zuid-Holland 1 januari 2010
  In deze rapportage is getracht te komen tot een focus en indelingen waarmee het onderwerp hanteerbaar en werkbaar gemaakt wordt.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Referentie Personenvervoer Over Water Provincie Zuid-Holland 1 januari 2010
  Het belang van de Provincie Zuid-Holland is het vergroten van de bereikbaarheid door een optimaal gebruik van vaarwegen in combinatie met de overige infrastructuur. Op water ligt immers nog ruimte waar andere verkeersinfrastructuur inmiddels veelvuldig tegen capaciteitsgrenzen...
  Gratis excl. btw Meer informatie
Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Volgende Laatste

© Copyright 2014 CROW