Weloverwogen over water Organisatie van personenvervoer over water: theorie en praktijk

Wat voor verschillende soorten veren zijn er eigenlijk? Wat zijn de kosten en baten van veren? En hoe zit het met de relatie tussen opdrachtgever en exploitant?

Het antwoord op deze vragen is niet alleen van belang voor professionals die nieuwe initiatieven verkennen, maar ook voor de opdrachtgevers en/of exploitanten van bestaande veren. Omdat de (maatschappelijke) baten van een veer slechts voor een deel direct ten goede komen aan de exploitant, is deze vaak afhankelijk van een financiƫle bijdrage van een (al dan niet opdrachtgevende) decentrale overheid. Een decentrale overheid die op haar beurt kritisch kijkt naar haar rol en uitgaven.

Het doel van deze publicatie is om relevante informatie over de organisatie van personenvervoer over water in Nederland in kaart te brengen op basis van theorie en praktijk. Waar mogelijk, worden er praktische tips & tricks gegeven. Deze informatie is bruikbaar voor bestaande en nieuwe initiatieven.

 

© Copyright 2014 CROW