Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Poster Wmo-vervoerregelingen en Regiotaxicontracten per 1-1-2013

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Gerard van Kesteren
  • Datum uitgifte:31-05-2013
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D14610

De ‘Wmo-poster’ bevat een overzicht van de 90 Wmo-vervoerregelingen en de Regiotaxicontracten naar de stand van 1 januari 2013. De poster laat zich vergelijken met de jaarlijkse concessieposter voor het regionaal openbaar vervoer.

 
Gratis
  • Tot enkele jaren terug bracht KNV jaarlijks wel een overzicht uit met alleen de Regiotaxi’s. Nu gemeenten naar mogelijkheden zoeken om het Wmo-vervoer betaalbaar te houden en ov-autoriteiten nadenken over goede, betaalbare oplossingen voor de ‘onderkant’ van het openbaar vervoer, is er behoefte ontstaan aan een dergelijk overzicht. Voor nieuw beleid hierover is het prettig om houvast te hebben aan kennis over de huidige situatie. Inzicht in hoe de buren het doen kan tot nieuwe oplossingen leiden, zoals samenwerking met andere gemeenten, combinatie met andere segmenten van vervoer en afstemming van tarieven. Ook dat laatste hebben we in onze achterliggende dataset geïnventariseerd.

    De poster bestaat uit een kaart met alle regelingen, de vervoerders en de contractperiodes (voor zover van toepassing) en uit deelkaarten met het type aanbod en de stand van de aanbestedingen. Een tekst met kwantitatieve data completeert de poster. De meeste regelingen zijn vervat in contracten met een of meer taxi-ondernemers, maar er zijn ook contractloze regelingen met vervoersbudgetten (pgb) voor geïndiceerden. De Wmo-vervoerswereld is een lappendeken. Vaak is er de combinatie gezocht met het openbaar vervoer, soms met het leerlingenvervoer soms met beide. Soms geldt het openbaar-vervoerdeel alleen ’s avonds of alleen voor mensen van een bepaalde leeftijd. Iedere gemeente of groep van gemeenten heeft zijn eigen optimalisatie gekozen. In het ene geval is dat gevonden in één groot contract voor een hele of halve provincie, terwijl in andere gevallen gemeenten een solo-oplossing kiezen en alleen voor het eigen grondgebied de Wmo-taak uitvoeren.

Scroll naar boven