Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wijzigingen Essentiële onderdelen uit de SVIR ten opzichte van de Nota Mobiliteit

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:Hans Voerknecht
 • Datum uitgifte:01-06-2012
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D13381
 • Thema: Mobiliteitsmanagement

Zoals verwacht mocht worden bij het overdragen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan decentrale overheden is ook fors gesneden in de essentiële onderdelen die provincies en gemeenten moeten hanteren in hun plannen.

 
Gratis
 • In bijgevoegde notitie vindt u een compleet overzicht van welke essentiële onderdelen uit de Nota Mobiliteit zijn vervallen, gehandhaafd of gewijzigd.

  De hoofdpunten qua wijzigingen zijn:

  • De paragrafen “Samenhang in beleid” en “Een concurrerend Nederland: knopen en netten” zijn geheel vervallen. Hoewel in de hoofdtekst van de SVIR dit evident belangrijke onderdelen zijn, waarbij de concurrentiekracht van Nederland in een samenwerking tussen alle overheidslagen verbeterd moet worden, is dit niet vertaald naar de essentiële onderdelen.
  • De bereikbaarheid over de weg is ook veel summierder teruggekomen. De streefwaarden voor de prestaties zijn fors teruggeschroefd. Van ca. 20% vertraging voor de gehele reis naar maximaal 50% extra in de spits en rond de steden maximaal 100% extra. Verder worden decentrale overheden niet aangesproken op hun betrouwbaarheid en prestaties.
  • De bepalingen over stedelijke distributie zijn vervallen.
  • Over het openbaar vervoer zijn de essentiële onderdelen meer tot hun essentie teruggebracht.
  • De bepalingen voor de fiets zijn uitgebreid. Met het volledig toedelen van het fietsbeleid aan de decentrale overheden zijn ook de ambities verhoogd en zijn de hoofdeisen directheid, samenhang, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort toegevoegd. En ook is er meer aandacht voor fietsparkeervoorzieningen.
  • De bepalingen over mainport Schiphol en andere luchthavens zijn vervallen.
  • De teksten over de binnenvaart zijn in essentie ongewijzigd, voor zeescheepvaart geschrapt en voor de mainport Rotterdam grotendeels ongewijzigd. Alleen komt de Amsterdamse haven er in de SVIR bekaaid van af. De bepaling t.a.v. het zeesluizencomplex van IJmuiden is in de essentiële onderdelen komen te vervallen en ook is de Amsterdamse haven niet meer benoemd als te beschermen vitale infrastructuur.
  • Ten aanzien van veiligheid zijn de doelstellingen aangescherpt van maximaal 640 verkeersdoden in 2020 naar 500 en van maximaal 13.500 gewonden in 2020 naar 10.600. Verder zijn er op het gebeid van veiligheid geen belangrijke wijzigingen voor decentrale overheden.
  • Het stuk onder “Kwaliteit leefomgeving: duurzame mobiliteit” is fors uitgekleed t.o.v. de Nota Mobiliteit. Niet alleen is de doelstelling voor CO2-reductie verlaagd van 30% naar 20%, verder stelt het Rijk alleen maar de nationale en internationale verplichtingen na te komen. Zaken als luchtverontreiniging, waterkwaliteit, natuur en landschap, ontsnippering, inpassing en innovatie t.a.v. dit onderwerp zijn uit de essentiële onderdelen van de SVIR verdwenen.
Scroll naar boven