Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Werken met stabiele grond

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:21-11-2013
 • Aantal pagina's:48
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286306
 • Artikelnummer:335
 • Thema: Bodem, Grondwerk en ondergrond

Bent u verantwoordelijk voor grondwerkzaamheden? Dan weet u dat het afkalven, schuiven en omklappen van instabiele taluds bij ontgravingen en ophogingen kan leiden tot incidenten. Ieder jaar zijn gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren. De CROW-publicatie ‘Werken met stabiele grond’ is opgesteld om grondwerkzaamheden met een beperkte omvang veilig te laten plaatsvinden.

 
€ 58,00
excl. 9% btw
 • De kern van de publicatie is een stroomschema – als poster achterin de publicatie opgenomen – waarmee stapsgewijs het nog veilig te hanteren talud kan worden bepaald. Daarvoor is inzicht nodig in de grondwaterstand, de bodemsamenstelling, de tijdsduur van de ontgraving en omgevingsfactoren.

  De publicatie is bedoeld voor de volgende doelgroepen:
  • netbeheerders (met name operationeel managers, projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, en kwaliteitscontroleurs);
  • aannemers (met name operationeel managers, uitvoerders, machinisten, grondwerkers, monteurs en maatvoerders/landmeters)
  • adviesbureaus (onder meer milieukundigen, ontwerpers, veldwerkers, milieukundig begeleiders en toezichthouders)
  • overheden (met name betrokkenen bij toetsing, toezicht en handhaving, en beheerders ondergrond)

  Errata 19 december 2013
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Risico’s van werken met grond
  2 Wettelijk kader
  2.1 Europese Kaderrichtlijn Arbeidsveiligheid
  2.2 Richten op preventie
  3 Werking van grond
  3.1 Stabiele ontgraving
  3.2 Omgevingsfactoren
  3.2.1 Ophogingen
  3.2.2 Verkeer en/of andere trillingsbronnen
  3.2.3 Belendingen en/of opslag van materialen
  3.2.4 Aanwezigheid van kabels en leidingen
  3.3 Beheersmaatregelen vanuit de grondmechanica
  4 Stroomschema
  4.1 Toelichting op het stroomschema
  4.2 Initiatieffase – inventariseren van projectgegevens
  4.3 Voorbereidingsfase
  4.4 Realisatiefase
  5 Hulpmiddelen
  5.1 Enkelvoudige systemen
  5.2 Dubbelzijdige systemen
  Literatuur en websites
  Stroomschema veilig ontgraven behorend bij CROW-publicatie 335 ‘Werken met stabiele grond‘ (achterin los bijgevoegd)
Gratis stroomschema
Het stroomschema Veilig ontgraven, dat als bijlage bij deze publicatie wordt geleverd, is gratis te downloaden.
Scroll naar boven