Wegen naar een schonere lucht

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 jul 2005
  • Aantal pagina's:44
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 440 4
  • Artikelnummer:218A
Prijs per stuk: € 39,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie geeft een aantal voorbeelden van lokale verkeersmaatregelen die de luchtkwaliteit langs wegen kunnen verbeteren. Een hulpmiddel voor overheden om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De publicatie gaat onder meer in op de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen. Ook is aandacht voor de wettelijke taken van overheden om de luchtkwaliteit te controleren en te verbeteren.

Inlegvel
Inhoudsopgave
Samenvatting
Inleiding
1 Luchtverontreinigende stoffen
2 Controleren en verbeteren van de luchtkwaliteit
2.1 Doorwerking Europese richtlijnen in nationale wetgeving
2.2 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.3 Luchtkwaliteit in Nederland
2.4 Taken van overheden
3 Bronnen van luchtverontreiniging
3.1 Achtergrondconcentratie
3.2 Bijdrage van de weg
4 Lokale maatregelen
4.1 Overzicht geselecteerde maatregelen
4.2 Uitwerking maatregelen
4.2.1 Factsheets bewezen maatregelen
4.2.2 Factsheets potentiële maatregelen
4.2.3 Pakket van maatregelen
Literatuurlijst