Verkenner mobiliteitseffecten

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Auteur:ECORYS
 • Datum uitgifte:25 jun 2013
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D14755
Prijs per stuk: Gratis

Vooraf beoordelen van projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement en parkeren

Hoe kun je projectideeën op het gebied van mobiliteitsmanagement vooraf beoordelen op hun effectiviteit? Waarin zijn ze anders dan ‘harde’ verkeersprojecten? Hoe ga je om met zowel maatschappelijke als commerciële belangen? En tot slot: hoe geef je projecten zodanig vorm, dat zoveel mogelijk mensen hun reisgedrag aanpassen tegen zo laag mogelijke kosten? Want als die gedragsverandering niet optreedt, blijven de resultaten alsnog uit.

Het KpVV heeft samen met Ecorys de Verkenner MobiliteitsEffecten (VME) opgesteld. De VME omvat onder meer een mkba. De publicatie bevat uitgewerkte factsheets over de effectiviteit van:

 • marketing en campagnes;
 • maatregelen gebaseerd op positieve prijsprikkels, zoals spitsmijden;
 • parkeerbeleid en parkeerregulering;
 • multimodaal vervoer.