Verkeersveiligheidsaspecten van wegoppervlakeigenschappen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:03-05-2004
 • Grootte:1,75 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D05-03
 
Gratis
 • Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten van wegoppervlakeigenschappen. Het onderzoek vond plaats op basis van beschikbare ongevallendatabanken en (inter)nationale literatuur.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • 1 Inleiding
  2 Inventarisatie van ongevallengegevens
  2.1 Databases van ongevallen
  2.2 Conclusies
  3 Analyse ongevallendata BBVO en EACS
  3.1 Hypothesen voor analyse
  3.2 Toetsing hypothesen
  3.3 Conclusies
  4 Modellen ter beschrijving van het voertuiggedrag
  4.1 Inleiding
  4.2 Voertuigmodellen
  4.3 Bandmodel
  4.4 Remvermogenmodel
  4.5 Gecombineerd bandgedrag: lateraal en longitudinaal
  4.6 Gedragsonderzoek in rijsimulatoren
  4.7 Conclusies
  5 Degradatiemechanismen per wegtype
  6 Databases voor weginfrastructuur
  6.1 Winfrabase
  6.2 KOAC•NPC ‘database’ provinciaal wegennet
  6.3 Lokale wegennetten
  7 Relaties wegoppervlakken – verkeersongevallen
  7.1 Inleiding
  7.2 Onderzoek wegoppervlakeigenschappen en ongevallen
  8 Huidige richtlijnen voor wegontwerp en wegbeheer
  8.1 Inleiding
  8.2 Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA)
  8.3 Handboek Wegontwerp
  8.4 CROW publicatie 147 Wegbeheer
  8.5 Standaard RAW Bepalingen 2000
  8.6 Conclusies richtlijnen wegontwerp en wegbeheer
  8.7 Evaluatie richtlijnen wegontwerp en wegbeheer
  9 Samenvatting resultaten uitgevoerd onderzoek
  9.1 Inventarisatie en analyse ongevallengegevens
  9.2 Onderzoeken naar de relatie tussen wegoppervlakeigenschappen en ongevallen
  9.3 Nederlandse richtlijnen wegoppervlakeigenschappen
  9.4 Beschikbaarheid gegevens wegoppervlakeigenschappen
  9.5 Mogelijkheden nader onderzoek verkeersveiligheid
  10 Hypothesen voor vervolgonderzoek
  11 Aanbevelingen
  11.1 Algemeen
  11.2 Onderscheid stroefheid/macrotextuur en andere wegoppervlakeigenschappen
  11.3 Vergelijken van clusters van wegvakken
  11.4 Modellen en simulaties
  12 Referenties
  Appendix A. Richtlijnen en waarschuwingsgrenzen CROW publicatie 147
  Appendix B. Verhardingsmaterialen en meetkenmerken in Winfrabase
  Appendix C. Provinciale ARAN- en stroefheidsmetingen KOAC•NPC 1997-2003
  Appendix D. Wegtype en degradatiemechanismen
  Appendix E. Samenvatting van stroefheidsonderzoek [de Vries, 1999]
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven